Ett drömprojekt med många vinster

The Red Gold

Afghanistan brukar kallas världens farligaste land men det är också ett av de allra fattigaste. När utländska trupper efter decennier nu lämnar landet och framtiden är oviss krävs ökade insatser för att stärka människor, säkra deras försörjning och påskynda samhällets utveckling. Arbetslösheten är skyhög, fattigdomstalen oerhörda och landet är hårt drabbat av klimatförändringar. Det måste till innovativa lösningar för att de afghanska bönderna inte bara ska kunna försörja sig utan också få leva värdiga liv. 

Genom detta projekt ger vi hårt prövade småbönder i Balkh, i norra Afghanistan en möjlighet att transformera sina små olönsamma jordbruk med hjälp av en gröda som är värdefull, eftertraktad och hållbar: saffran. Det treåriga projektet kommer att förvandla 2 400 fattiga bönder till saffrans-entreprenörer med makt över hela värdekedjan, från lök till färdig exportvara. Projektet finansieras av Postkodlotteriet. 

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet kommer att bidra till utvecklingsmål 1; Ingen fattigdom, 2; Ingen hunger, 5; Jämställdhet, 8; Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12; Ansvarig konsumtion och produktion, 13; Klimat samt 15; Ekosystem och biologisk mångfald

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 16,5 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2022.

Mottaget: 16 500 000 kr