Ett drömprojekt med många vinster

The Red Gold

Afghanistan brukar kallas världens farligaste land men det är också ett av de allra fattigaste. Arbetslösheten är skyhög, fattigdomstalen oerhörda och landet är hårt drabbat av klimatförändringar. Det måste till innovativa lösningar för att de afghanska bönderna inte bara ska kunna försörja sig utan också få leva värdiga liv. 

Genom detta projekt ger vi hårt prövade småbönder i Balkh, i norra Afghanistan en möjlighet att transformera sina små olönsamma jordbruk med hjälp av en gröda som är värdefull, eftertraktad och hållbar: saffran. Projektet kommer att förvandla 2 400 fattiga bönder till saffrans-entreprenörer med makt över hela värdekedjan, från lök till färdig exportvara.

Kvantitativa mål
  • 2400 projektdeltagare har kunskap om klimatanpassad odling samt kapacitet att bedriva resurs- och vatteneffektiv saffransodling.
  • 1 200 miljömässigt hållbara små och medelstora företag har ökad tillgång till insatsvaror och finansiering.
  • 612 000 kvm brukad jordbruksmark.
  • 2203 kg saffran produceras genom projektet.
  • Cirka 80% av kvinnliga familjemedlemmar som deltar i inkomstbringande aktiviteter på hushållsnivå.
Koppling till de Globala Hållbarhetsmålen

I detta projekt fokuserar vi främst på sex av de 17 Globala Hållbarhetsmålen:

1; Ingen fattigdom, 2; Ingen hunger, 5; Jämställdhet, 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12; Hållbar konsumtion och produktion samt 13; Bekämpa klimatförndringarna.

Mer om The Red Gold

Bricka och kökshandduk med krokusmotiv mot grön bakgrundBricka och kökshandduk med krokusmotiv mot grön bakgrund
Blogg

Vårens finaste kit

I syfte att informera om projektet The Red Gold i Afghanistan har vi tagit fram ett härligt kit som innehåller en vacker bricka och en kökshandduk i linne.

Nyhet

The Red Gold fortsätter

Trots svårigheter har projektet The Red Gold varit framgångsrikt och vi kan med stolthet visa de resultat som uppnåddes under 2023.

Nyhet

Hand in Hand i TV4 Nyhetsmorgon

Hand in Hands generalsekreterare Stina Götbrink medverkar i TV4 Nyhetsmorgon för att berätta om projektet The Red Gold!

Nyhet

Småbönder i Afghanistan blir nya saffransentreprenörer

Hand in Hand inleder inom projektet The Red Gold ett samarbete med Siri Barje – en av Sveriges ledande tv-kockar och kokboksförfattare.

Nyhet

Nytt beviljat Drömprojekt

Vackra blommor och en stor check i guldkuvert bekräftade att Postkodlotteriet beviljat projektet The Red Gold med fantastiska 16,5 miljoner kronor!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.