fbpx Nätverket Hand in Hand | Här finns vi | Hand in Hand Sweden
Nätverket Hand in Hand

Här finns vi

Hand in Hand Sweden är en ideell förening som har till uppdrag att i samarbete med våra partnerorganisationer hitta finansiering, utveckla programinsatser, utvärdera och lära av programverksamheten, stärka våra partnerorganisationer och deras programkapacitet samt genom kommunikation berätta om fattigdomen i världen och hur vi tillsammans arbetar för att minska den.

Hand in Hand Sweden har en gedigen kompetens inom bistånd och utvecklingsarbete, metod och policy, utvärdering, insamling, kommunikation och påverkan samt finansiell styrning och uppföljning. I syfte att bekämpa fattigdomen i världen på ett långsiktigt hållbart sätt, verkar vi genom våra partnerorganisationer där lokal personal implementerar våra program.

Programländer

 • Trots Kenyas ekonomiska tillväxt på senare år lever fortfarande en stor andel av landets befolkning under fattigdomsgränsen och samhällsklyftorna är både breda och djupa. Antal kenyaner som lever under FN:s gräns för absolut fattigdom på 1,9 USD/dag uppskattades 2018 till nästan 18 miljoner.

  Jordbruket är stommen i Kenyas ekonomi, tre av fyra kenyaner arbetar med att bruka jord eller hålla djur. Över 70 procent av landets invånare är under 30 år och många flyttar från landsbygden till storstäderna i jakten på arbete och försörjning. Städernas inofficiella boplatser – slumområden – växer.

  Arbetslösheten är hög i Kenya, speciellt bland unga. För att kunna motverka de problem som finns är det viktigt att hitta vägar att engagera unga och ge dem verktyg att driva förändring och få ta del i demokratiska samtal.

  Kvinnor i Kenya är kontinuerligt underrepresenterade i beslutsprocesser; från hushålls- till statlig nivå. Kvinnor och flickor har en mer begränsad tillgång till utbildning, får ofta ta ett större ansvar för oavlönat hushållsarbete och har begränsade arbetstillfällen jämfört med pojkar och män. De har även en mer begränsad tillgång till markägande/hyra vilket försämrar deras möjligheter att påverka sin livssituation. Kvinnor och unga är avgörande målgrupper för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i Kenya.

  Hand in Hand Eastern Africa startade sin verksamhet 2011.

 • Zimbabwe, har precis som många andra länder i Afrika en hög andel ungdomar och en stor informell sektor. Hög arbetslöshet, fattigdom, HIV och ojämlika familjeförhållanden präglar situationen för stora delar av landets invånare. En av landets tillgångar är dock att över 90 procent av den unga befolkningen kan läsa och skriva. Det gör att det finns en bra grund att bygga vidare på när det gäller att genomföra projekt för att stärka entreprenörskap.

  Majoriteten av Zimbabwes invånare bor på landsbygden och ägnar sig åt småskaligt jordbruk. Idag lever över 70 procent av landets befolkning på mindre än 3.10 dollar/dag (FN:s definition av fattigdom). Kvinnor tar det största ansvaret både när det kommer till familjen och när det kommer till jordbruksverksamhet. Detta till trots har kvinnor ingen rätt till vare sig egendom eller barn vid skilsmässor och vid jordbruksreformerna 2000–2002 tilldelades mindre än en femtedel av marken till kvinnor.

  Hand in Hand har funnits i södra Afrika sedan 2008. Sju år senare, 2015 startade Hand in Hand Zimbabwe som en egen organisation, vilken arbetar för en hållbar utveckling i sju distrikt, framför allt i södra och centrala Zimbabwe.

 • Ett land, eller snarare en hel kontinent med över en miljard invånare, olika kulturer, språk och religioner. Här finns allt från moderna megastäder till ålderdomliga byar. Här finns en växande, välutbildad medelklass såväl som en medellös, fattig befolkning. Cirka 20% av befolkningen lever under den internationella fattigdomslinjen. Barnarbete och undernäring är fortfarande vanligt.

  Indien kallas ofta för världens största demokrati. Landet har många politiska partier men det är det socialdemokratiska Kongresspartiet som har haft makten större delen av tiden efter självständigheten. Idag regerar det hindunationalistiska partiet BJP, lett av premiärminister Narendra Modi.

  Trots en positiv ekonomisk utveckling under de senaste åren och en växande medelklass präglas landet fortfarande av stora klyftor och en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Det hinduiska kastsystemet präglar fortfarande delar av samhället även om det är officiellt avskaffat. Miljöproblemen i Indien är omfattande. Ett stort problem är de okontrollerade utsläppen av giftigt avfall från den växande industrin, vilket har lett till att 70 procent av Indiens ytvatten är förorenat.

  Hand in Hand startade i Indien. Programmen är utspridda över sjutton delstater och anpassade efter lokala behov och förutsättningar. Kvinnors utsatthet, familjens hälsa och barnens skolgång är viktiga perspektiv i våra insatser. I Indien deltar endast kvinnor i våra program.

  Besök Hand in Hand India.

 • Under åren har vår arbetsmetod utvecklats för att passa i Afghanistan, ett land med stort behov av stöd efter år av inbördeskrig. Grunden för vårt sätt att arbeta är detsamma som i övriga verksamhetsländer, men i Afghanistan arbetar vi med utbildning av både kvinnor som män för att stimulera dem till att starta små företag inom områden som till exempel jordbruk, djurhållning och textil.

  Besök Hand in Hand Afghanistan.

 • Hand in Hand International är en registrerad välgörenhetsorganisation i Storbritannien, med säte i London.  Organisationen arbetar med insamling, information/kommunikation om verksamheten, samordning av aktiviteter i de olika länderna och förberedelse för expansion till nya biståndsländer.  Hand in Hand International arbetar i första hand med större givare i Europa och USA.