Visselblåsarfunktion

Hand in Hand Sweden är en ideell förening med ändamål att bekämpa fattigdom. Detta ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt med syfte att åstadkomma bästa möjliga effekt för de människor som tar del av våra programinsatser.

Har du upptäckt något som verkar vara fel i vår verksamhet? Här finns information om hur du gör för att rapportera en incident.

Ladda ner

Hand in hand Swedens visselblåsarpolicy
78 KB