Hand in Hand Swedens filantropiprogram

Skapa bestående förändring

Den 15 november firar vi Filantropins dag. Vi har lång erfarenhet av filantropiskt arbete och i ett partnerskap med oss erbjuds du en unik möjlighet att påverka, följa och engagera dig i dina insatser. Välkommen att veta mer!

Hand in Hands metod bygger i grunden på att hjälp-till-självhjälp är det mest långsiktigt hållbara sättet att bekämpa fattigdom – även i stor skala. Det handlar inte bara om pengar – utan lika mycket om självständighet, värdighet och stolthet. Det är resultat som inte går att räkna i kronor och ören.

En annorlunda approach

Percy Barnevik på besök i indisk skola.

Hand in Hand, i dess nuvarande form, grundades av företagsledaren Percy Barnevik i slutet av 90-talet. Efter många resor till världens alla hörn, fick han se fattigdomen på nära håll, och satsade därefter all sin energi på det han beskriver som ”sitt största, viktigaste och sista projekt”.

 

Läs mer om vår historia.

Effekten av vårt arbete

Med flera miljoner startade gräsrotsföretag i programländerna vet vi att våra insatser gör skillnad. Så här påverkas individ, familj och samhälle av vårt arbete.

Ökade
inkomster (mellan 30 och 300 procent)
Minskad
förekomst av könsrelaterat våld
Ökad
kunskap om och förbättrad tillgång till offentliga stödsystem
Minskad
förekomst av barnarbete (fler barn i skolan)
Ökad
medvetenhet om klimat och miljö
Mindre
riskfyllda, destruktiva beteenden och kriminalitet
Bättre
tillgång till hälso- och sjukvård
Stärkt
ekonomisk egenmakt
Ökad
jämställdhet
Fler
kvinnor i ledande positioner i samhället
Ökad
tillämpning av hållbara jordbruksmetoder

Långsiktiga partnerskap

Vi ger dig möjlighet att arbeta nära vår organisation och skapa ett ömsesidigt och hållbart partnerskap. Med gemensamma krafter kan vi öka takten och möta en av vår tids största utmaningar –jobbskapande och försörjning för världens fattiga.

Genom vårt filantropiprogram får du

 • Förbättra livet för tusentals personer
 • Möjlighet att påverka land och inriktning på ditt engagemang
 • Gedigen, regelbunden rapportering med resultat och effekter
 • Egen kontaktperson på Hand in Hand Sweden
 • Möjlighet att besöka ditt finansierade projekt (byprojekt eller mer)
 • Inbjudan till exklusiva events

Olika nivåer inom Filantropiprogrammet

Partnerprogram – från 1 miljon SEK

Gemensamt skräddarsyr vi ett engagemang som kommer att förändra livet för många människor. Vi kombinerar vår kunskap och erfarenhet med dina intresseområden och utarbetar ett program som matchar dina förväntningar.

Byprojekt – 420 000 SEK

Förbättra levnadsvillkoren för människor inom ett visst geografiskt område. Under 2,5 år integreras utbildning i entreprenörskap med hälsoförbättrande åtgärder. Du har möjlighet att besöka det byprojekt du investerar i.

Projektsupport

Stötta ett område eller en hjärtefråga som särskilt engagerar dig. Vi genomför insatser inom bland annat digital utveckling, biologisk mångfald, hållbart jordbruk och kvinnors rättigheter.

Vi ser fram emot en dialog

Vanliga frågor och svar

 • Ordagrant betyder filantropi ”kärlek till människan”. Och i grunden handlar ju allt givande om detta – en vilja att göra något gott i världen. Filantropi är privata donationer som ofta har ett mer långsiktigt perspektiv än traditionell välgörenhet som är fokuserad på att lösa mer akuta problem vid naturkatastrofer eller konflikter.

 • Under de senaste decennierna har intresset för filantropi växt betydligt och även utvecklats, då intresset ökat att själv bidra till den samhällsförändring man vill se. Vi ser att dagens filantroper oftare donerar tidigare i livet och gärna samarbetar med organisationer inom vilka det finns möjlighet att ta en mer aktiv roll. Fler filantroper söker också projekt som har tydligt fokus på effekt och mätbarhet och överlag har givandet blivit mer proaktivt och strategiskt. Många filantroper har en bakgrund som framgångsrika entreprenörer.

 • Hand in Hand Swedens arbete adresserar de Globala Hållbarhetsmålen för 2030, med särskilt fokus på sex mål; nr 1 – Ingen fattigdom, nr 2 – Ingen hunger, nr 4 – Utbildning för alla, nr 5 – Jämställdhet, nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och nr 17 – Globalt partnerskap.  Även övriga globala hållbarhetsmål påverkas positivt av Hand in Hands insatser.

 • Hand in Hand har alltid fokuserat på att stärka kvinnor, med utgångspunkten att kvinnors ökade ekonomiska och sociala status, påverkar såväl individ, familj och samhället i stort. Studier visar också att stöd till kvinnor är det mest effektiva, då kvinnor återinvesterar mer av sina inkomster i barn och familj (90 procent) än män (40 procent). Under senare år har även Hand in Hand startat flertalet projekt som vänder sig primärt till unga personer i Afrika, med bakgrund av den skyhöga ungdomsarbetslösheten i många länder.

 • Att skänka din aktieutdelning till en ideell organisation är ett effektivt sätt att stödja vårt arbete. När du skänker din aktieutdelning till en skattebefriad organisation som Hand in Hand, slipper du nämligen betala sedvanliga 30 procent i kapitalskatt och din gåva ökar på så vis med över 40 procent.

 • Nätverket Hand in Hand har idag implementerande partnerorganisationer i Indien, Kenya, Zimbabwe, Tanzania och Afghanistan. Hand in Hand Sweden hittar finansiering, utvärderar och utvecklar våra program, stärker våra partnerorganisationer samt kommunicerar hur vi bidrar till att minska fattigdomen i världen.