fbpx Programverksamhet | Vårt arbete | Hand in Hand Sweden
Vårt arbete

Program och projekt

Kärnan i vår programverksamhet är den styrka som finns när människor kommer samman i grupp i kombination med det småskaliga entreprenörskapet. Ansatsen innebär en hållbar och effektiv fattigdomsbekämpning som skapar jobb och försörjning och även stärker individer, grupper och samhällen. Med självhjälpsgruppen som plattform, en välbeprövad utbildningsmetodik och kontinuerliga utvärderingar bidrar vi till en hållbar förändring, beskriven i vår förändringsteori.

Utgångspunkten i all vår verksamhet är respekten för de mänskliga rättigheterna och vi arbetar utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Vår målgrupp är främst kvinnor och ungdomar som lever i multidimensionell fattigdom. Vi arbetar via partnerorganisationer som implementerar insatser med djup kunskap om lokala förhållanden och behov. Hand in Hands partnerorganisationer arbetar främst i Indien, Afghanistan, Tanzania, Kenya och Zimbabwe.

Våra program integrerar ofta teman som: cirkulär ekonomi, digitalisering, jordbruk, klimat & miljö, mänskliga rättigheter och demokrati, ungdomar och utbildning för barn samt acceleration av entreprenörer med stor potential.

Se utvalda projekt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Vår metod

Hjälp till självhjälp

Vår arbetsmetod innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans ger människor stöd och verktyg som stärker deras kunskaper, självtillit och försörjningsmöjligheter.
Metoden anpassas utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat.

Ta del av våra utvärderingar

Vår förändringsteori

Så skapar vår metod förändring

Hand in Hand bidrar till en kedja av förändring hos de individer och grupper vi arbetar med och i de samhällen vi verkar. Våra insatser bygger styrka på såväl individ- som gruppnivå vilket bidrar till ökad ekonomisk egenmakt och motståndskraftiga hushåll.