Lyfter kvinnor och samhällen genom entreprenörskap och starka nätverk

Empower her!

Indiska kvinnor i färgglada sarier som ler och arbetar med lertegel i en bymiljö.

Empower Her! tar ett helhetsgrepp för att stärka kvinnors ekonomiska och sociala position – i hemmet, på arbetsmarknaden och i samhället. Detta fyråriga projekt genomförs på landsbygden i två indiska delstater och involverar hela lokalsamhällen, inklusive män, ungdomar och makthavare.

Det innefattar både grundläggande entreprenörskapsträning och möjlighet för företag med potential att växla upp. En central komponent är utbildningen av 200 kvinnonätverk, som stärker kvinnornas möjlighet att påverka i för dem viktiga samhällsfrågor.

Förväntade resultat

✔ 20 000 kvinnor får utbildning i entreprenörskap varav

• 15 500 stärker sina småskaliga familjeföretag och

• 4 500 accelererar sina företag till nästa nivå

✔ Ökad inkomst med minst 30 procent

✔ 15 000 jobb skapas

✔ 200 kvinnonätverk driver samhälls- och jämställdhetsfrågor

✔ 4 000 entreprenörer utvecklar sina företag med förnybara energikällor

✔ 7 500 män engageras i kvinnornas företag och i påverkansarbetet

✔ 2 000 ungdomar får utbildning i engelska och digitala verktyg

✔ Förbättrad kunskap kring WASH (vatten, sanitet, hygien)

✔ Stärkta familjer – socialt och ekonomiskt

Koppling till de Globala Hållbarhetsmålen

I detta projekt fokuserar vi främst på fyra av de 17 Globala Hållbarhetsmålen

Mål 1
Ingen fattigdom
Mål 5
Jämställdhet
Mål 7
Hållbar energi åt alla
Mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Läs mer – ladda ner en pdf

Empower her! Swe
6 MB
Empower her! Eng
6 MB

Bidra till projektet

Kvinnors stärkta ekonomiska makt och ställning i samhällslivet är viktiga steg för individen, jämställdheten och i Indiens kamp mot fattigdomen. Var med på resan och se människor och samhällen blomstra i detta prioriterade projekt!

Som givare får du en regelbunden dokumentation om hur projektet framskrider samt en slutrapport. Du får också foton och berättelser från några av projektets deltagare.

90konto logo