Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny
Vår förändringsteori

Så skapar vår metod förändring

Hand in Hand bidrar till en kedja av förändring hos de individer och grupper vi arbetar med och i de samhällen vi verkar. Våra insatser bygger styrka på såväl individ- som gruppnivå vilket bidrar till ökad ekonomisk egenmakt och motståndskraftiga hushåll. Detta i sin tur bidrar till en minskad fattigdom och ökad levnadsstandard. Medlemmar mobiliseras i självhjälpsgrupper där de utvecklar sin förmåga att planera för framtiden, tränas i sparande, entreprenörskap och företagande. De ökar sin förståelse för marknadsmekanismer, utvecklar sitt självförtroende att generera inkomster och hantera hushållsekonomin samt får ökad kunskap om jämställdhet och rättigheter.

Självhjälpsgruppen är plattformen för Hand in Hands arbete. Inom ramen för denna stöttas medlemmar att skapa och stärka lönsamma och hållbara mikroföretag, vilket i sin tur leder till säkrare försörjning av hushållen samt en ökad ekonomisk egenmakt och inflytande. På sikt bidrar detta till att öka lokalsamhällets motståndskraft mot kriser av olika slag. Utgångspunkten i programverksamheten är varje individs mänskliga rättigheter. Våra målgrupper är ofta marginaliserade. Deras röster blir inte hörda och deras rättigheter är åsidosatta. Som en del av våra insatser utbildas deltagarna i mänskliga och medborgerliga rättigheter, hur dessa kan utkrävas och vilka samhällsinstitutioner som har till uppgift att säkerställa dem.