fbpx Vår förändringsteori | Hand in Hand Sweden
Vår förändringsteori

Så skapar vår metod förändring

Hand in Hand Sweden arbetar med organisering och entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. När individer kommer samman, får tillgång till rätt verktyg och stöd kan de förbättra sina försörjningsmöjligheter, artikulera sina rättigheter inom familjen och gentemot beslutsfattare samt förbättra sin förmåga att klara av kriser och kan därmed få en bättre framtid.

Arbetet bedrivs utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv, med självhjälpsgruppen som demokratisk plattform och som verktyg för förändringar i enlighet med deltagarnas önskningar och ambitioner. Deltagarna samlas kring gemensamma utmaningar som självhjälpsgruppen, eller kluster av sådana, kan driva gentemot beslutsfattare.

Våra insatser bidrar till en kedja av förändring hos de individer och grupper vi arbetar med och i de samhällen vi verkar. Våra insatser bygger styrka på såväl individ- som gruppnivå vilket bidrar till ökad egenmakt, motståndskraftiga hushåll och ökat inflytande i lokalsamhället vilket in sin tur bidrar till en minskad fattigdom.