Stiftelser och Institutionella givare

Hela Postkodlotteriets överskott går till 59 ideella organisationer. Hand in Hand Sweden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Avfall Norge finansierar genom Norad projektet CLOCC India i syfte att bidra till bättre avfallshantering för att uppnå hälsosamma, hållbara samhällen och en ren miljö genom ”gröna jobb” och cirkulär ekonomi.

Danska Lind Foundation och Hand in Hand inledde ett långsiktigt partnerskap 2021.

MAX hamburgares stiftelse stöttar ett av Hand in Hands 3 åriga projekt inom kvinnligt entreprenörskap med specifikt fokus på biodling i Kenya.

ForumCiv

ForumCiv är en biståndsorganisation med över 175 medlemmar från svenska civilsamhället.

Bolagen inom GoodCause har inget privat vinstintresse utan låter all vinst gå till välgörenhet och Hand in Hand är stolta över att vara en förmånstagarna.

Radiohjälpen

Radiohjälpen är public service insamlingsorganisation som sedan 1939 samlar in pengar för att förändra liv i Sverige och världen.

Att välja fonder som arbetar mot specifika mål är ett bra sätt att påverka framtiden. Swedbank Humanfond placerar i företag som jobbar med miljö, mänskliga rättigheter, hjälpverksamhet och forskning. När du investerar i fonden ger du också en gåva – 2 procent av ditt sparande skänks till en organisation som du väljer. Med Humanfonden investerar du inte bara för och i framtiden. Du kan vara med och påverka den.

Utvalda projekt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Effekten av vårt arbete

Med flera miljoner startade gräsrotsföretag i programländerna vet vi att våra insatser gör skillnad. Så här påverkas individ, familj och samhälle av vårt arbete.

Ökade
inkomster (mellan 30 och 300 procent)
Minskad
förekomst av könsrelaterat våld
Ökad
kunskap om och förbättrad tillgång till offentliga stödsystem
Minskad
förekomst av barnarbete (fler barn i skolan)
Ökad
medvetenhet om klimat och miljö
Mindre
riskfyllda, destruktiva beteenden och kriminalitet
Bättre
tillgång till hälso- och sjukvård
Stärkt
ekonomisk egenmakt
Ökad
jämställdhet
Fler
kvinnor i ledande positioner i samhället
Ökad
tillämpning av hållbara jordbruksmetoder
Vår metod

Hjälp till självhjälp

Vår arbetsmetod innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans ger människor stöd och verktyg som stärker deras kunskaper, självtillit och försörjningsmöjligheter.
Metoden anpassas utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat.

Ta del av våra utvärderingar