Hållbara samhällen och en ren miljö genom ”gröna jobb” och cirkulär ekonomi.

Clean Oceans through Clean Communities

Två indiska kossor på ett berg av sopor

Den globala marina nedskräpningen fortsätter öka  och bidrar till en mängd negativa effekter på såväl miljö och hälsa, som ekonomi. I södra Indien ligger Tamil Nadu – en delstat med runt 72 miljoner invånare och en lång kustlinje där marin nedskräpning och plast i haven är ett betydande problem.

CLOCC India är ett samarbete mellan Avfall Norge, Hand in Hand Sweden och Hand in Hand India i syfte att minska marin nedskräpning. Detta genom att bidra till bättre avfallshantering för att uppnå hälsosamma, hållbara samhällen och en ren miljö genom ”gröna jobb” och cirkulär ekonomi.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

CLOCC:s mål är att förebygga och avsevärt minska marin nedskräpning och mikroplast (SDG 14.1) på land och i haven, genom:

Förbättrad avfallshantering och insamling (SDG 11.6.1)

Ökad återvinning (SDG 12.5.1)