fbpx Så bekämpar vi fattigdom | Vårt arbete | Hand in Hand Sweden
Närbild på händer med mörk hy håller i ett bokföringshäfteNärbild på händer med mörk hy håller i ett bokföringshäfte

Hur bekämpar vi fattigdom med entreprenörskap?

En av huvudorsakerna att människor lever i fattigdom är bristen på jobb och försörjning. 1,6 miljarder människor arbetar inom den informella sektorn, där inkomsterna är osäkra och skyddsnät saknas. Att ge människor stöd, utbildning och träning för att starta eller utveckla små mikroföretag utifrån sina förmågor och förutsättningar, är en effektiv modell av hjälp-till-självhjälp för att skapa en hållbar försörjning. Det är kunskap som inte försvinner och som skapar motståndskraft inför framtida utmaningar.

Vår verksamhet bygger på ett gräsrotsperspektiv, där organisering i självhjälpsgrupper och utbildning i entreprenörskap utgör fundamenten. Metoden bottnar i en grundmurad tro på människors vilja, ambition och förmåga att ta makten över sin egen framtid. Det är Hand in Hands uppdrag att göra detta möjligt.

Ett par mörka fötter på jord.
Vår arbetsmetod

Med självhjälpsgruppen som plattform stöttar Hand in Hand entreprenörskap på gräsrotsnivå.

Effekten av vårt arbete

Vi vet att vårt arbete gör skillnad, men hur påverkas egentligen individ, familj och samhälle av våra insatser?

De globala hållbarhetsmålen

I vårt arbete riktas ett särskilt fokus till sex av de sjutton målen för hållbar utveckling.

Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdomen på det mest hållbara, effektiva och långsiktiga sätt vi vet – genom att sätta människorna det handlar om i förarsätet.

Stina Götbrink, Generalsekreterare, Hand in Hand Sweden

Kvinnor i grupp.Kvinnor i grupp.
Programverksamhet

Fokus på kvinnor och unga

Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, och män bara omkring 30 %. När kvinnor får en höjd ekonomisk och social status, påverkas både familjen och samhället positivt. Barnen går i skolan, hälsan förbättras och kvinnor får själva makt över sina liv. Situationen i södra Afrika med en kraftigt växande, ung befolkning där majoriteten saknar arbete, gör att vi här ökar våra insatser hos den unga gruppen. I Afrika deltar därför främst kvinnor, men även män, i våra program och projekt.

Så bekämpar vi barnarbete

Barns rätt till skola

Att stoppa barnarbete är ett delmål i Agenda 2030. När målen för hållbar utveckling antogs verkade uppgiften inte omöjlig, under 20 år minskade stadigt antalet barn i arbete. Tyvärr har den positiva utvecklingen vänt och idag arbetar skrämmande 160 miljoner barn runt om i världen, ofta under hemska förhållanden. När barn tvingas arbeta går de miste om både sin barndom och skolgång, vilket får konsekvenser även för framtida generationer. Man kan säga att barnen ärver föräldrarnas fattigdom.