För alla barns rätt till skola

Child Labour Elimination Program

Indien med sin miljardbefolkning genomgår en dramatisk förändring. Antalet extremt fattiga har minskat snabbt de senast 30 åren, medellivslängden har ökat med 11 år och förväntade antal skolår har ökat med 5,3 år. Men bakom statistiken finns också en annan verklighet. Fortfarande lever många indier under mycket svåra förhållanden.

Drygt en tredjedel av landsbygdsbefolkningen kan inte läsa och skriva. Barn tvingas fortfarande arbeta, istället för att gå i skolan. Analfabetismen ärvs ofta av barnen i familjer som lever i fattigdom. För att bryta den onda cirkeln arbetar Hand in Hand med att fånga upp barn som har fallit utanför skolsystemet.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Utbildning är en mänsklig rättighet. FN:s globala hållbarhetsmål nummer 4 deklarerar ”god utbildning för alla”. Det vill säga, innan 2030, skall alla barn världen över säkerställas en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalité. Genom CLEP-programmet arbetar Hand in Hand aktivt för att detta mål ska bli verklighet.

Programmets tre huvudmål
  • 100 procent av studenterna ska uppvisa förbättrade kunskapsnivåer
  • Minst 60 procent av studenterna ska uppnå kunskapsnivån för sin årsgrupp och kunna integreras i det vanliga skolsystemet
  • Hälsan för 100 procent av studenterna ska ha förbättrats genom rätt mat och behandlingar