Närbild på hand med mörk hy som håller i flätad bastNärbild på hand med mörk hy som håller i flätad bast

Vi investerar i människor

Hand in Hand Swedens vision är en värld där varje människa har kraft och förmåga att ta sig ur fattigdom och där kommande generationer kan utvecklas och bidra till en hållbar framtid. Vårt uppdrag är att genom självhjälpsgrupper ge människor kunskap, färdigheter och kapacitet att utvecklas som entreprenörer och därmed förbättra sina försörjningsmöjligheter, kunna kräva sina rättigheter och bidra till att utveckla sina lokalsamhällen på ett hållbart sätt.

En av huvudorsakerna när fattigdom biter sig fast är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här våra insatser gör konkret skillnad. Genom organisering i självhjälpsgrupper, utbildning och stöd har över fem miljoner småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Med en stabilare inkomst, ett socialt skyddsnät och stärkt motståndskraft mot kriser kan människor börja ta makten över sitt liv och sin framtid.

Vårt långsiktiga mål är att bidra till att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt bidra till att förbättra levnadsvillkoren för 50 miljoner människor.

Karta som visar var Hand in Hand är verksamma.Karta som visar var Hand in Hand är verksamma.
Här finns vi

Hand in Hand insatser genomförs främst i Indien, Kenya, Tanzania, Zimbabwe och Afghanistan.

Vår målgrupp

Våra huvudsakliga målgrupper är kvinnor och unga som lever på mindre än 3,20 dollar per dag.

Vårt arbete

Vårt arbete bedrivs utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv, där organisering i självhjälpsgrupper och utbildning i entreprenörskap utgör fundamenten.

Är du företagare?

Percy Barnevik på besök i indisk skola.Percy Barnevik på besök i indisk skola.
Hur det började

Hand in Hands historia

På 90-talet kämpade Hand in Hand främst med att hjälpa barn som arbetade i Indiens väverier tillbaka till skolan. Senare utvecklades metoden till att fokusera på barnarbetets främsta orsak – föräldrarnas brist på försörjning.

Frågor och svar om insamlade medel

  • Vårt arbete möjliggörs av finansiellt stöd från både privata givare, företag, stiftelser och institutionella givare som Svenska PostkodLotteriet, ForumCiv och Radiohjälpen.

  • Hand in Hand Swedens insamlade medel förs kontinuerligt över till våra partnerorganisationer. De lokala kontoren och medarbetarna i fält beslutar om hur pengarna ska användas för att bidra till störst positiv effekt. Alla våra projekt berör ett eller flera av våra arbetsområden: entreprenörskap, miljö, demokrati, hälsa och barns utbildning. Genom de olika projekten når vi blivande Hand in Hand-entreprenörer. Tack vare vår träning har miljoner människor kunnat ta sig ur fattigdom, och de driver idag små lönsamma och stabila företag.

  • Hand in Hand Sweden följer Giva Sveriges kvalitetskod och har upprättat en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer för effektrapportering. Vi innehar även 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Delar du vår syn på fattigdomsbekämpning?

På Hand in Hand arbetar vi mot ett gemensamt mål som gör varje dag meningsfull – att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap. Kanske är du vår kommande kollega?

Dokumentation

Fördjupa dig i våra rapporter, redovisningar och styrande dokument.

Årsrapport 2022
6 MB
Årsredovisning 2022
780 KB