Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny
Närbild på hand med mörk hy som håller i flätad bastNärbild på hand med mörk hy som håller i flätad bast

Vi investerar i människor

Hand in Hands vision är en värld fri från fattigdom. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdomen på det mest hållbara, effektiva och långsiktiga sätt vi vet – genom att sätta människorna det handlar om i förarsätet. Vår utgångspunkt är att de flesta människor både har viljan och förmågan att utvecklas och förbättra sin livssituation. Bara de får förutsättningar och de verktyg som krävs.

En av huvudorsakerna när fattigdom biter sig fast är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här våra insatser gör konkret skillnad. Genom organisering i självhjälpsgrupper, utbildning och stöd har över fem miljoner småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Med en stabilare inkomst, ett socialt skyddsnät och stärkt motståndskraft mot kriser kan människor börja ta makten över sitt liv och sin framtid.

Vårt långsiktiga mål är att bidra till att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt bidra till att förbättra levnadsvillkoren för 50 miljoner människor.

Karta som visar var i världen Hand in Hand har verksamhet
Här finns vi

Hand in Hand insatser genomförs främst i Indien, Kenya, Tanzania, Zimbabwe och Afghanistan.

Vår målgrupp

Våra huvudsakliga målgrupper är kvinnor och unga som lever på mindre än 3,20 dollar per dag.

Vårt arbete

Vår verksamhet bygger på ett gräsrotsperspektiv, där organisering i självhjälpsgrupper och utbildning i entreprenörskap utgör fundamenten.

Är du företagare?

Hur det började

Hand in Hands historia

På 90-talet kämpade Hand in Hand främst med att hjälpa barn som arbetade i Indiens väverier tillbaka till skolan. Senare utvecklades metoden till att fokusera på barnarbetets främsta orsak – föräldrarnas brist på försörjning.

Frågor och svar om insamlade medel

  • Vårt arbete möjliggörs av finansiellt stöd från både privata givare, företag, stiftelser och institutionella givare som Svenska PostkodLotteriet, ForumCiv och Radiohjälpen.

  • Hand in Hand Swedens insamlade medel förs kontinuerligt över till våra partnerorganisationer. De lokala kontoren och medarbetarna i fält beslutar om hur pengarna ska användas för att bidra till störst positiv effekt. Alla våra projekt berör ett eller flera av våra arbetsområden: entreprenörskap, miljö, demokrati, hälsa och barns utbildning. Genom de olika projekten når vi blivande Hand in Hand-entreprenörer. Tack vare vår träning har miljoner människor kunnat ta sig ur fattigdom, och de driver idag små lönsamma och stabila företag.

  • Hand in Hand Sweden följer Giva Sveriges kvalitetskod och har upprättat en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer för effektrapportering. Vi innehar även 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Delar du vår syn på fattigdomsbekämpning?

På Hand in Hand arbetar vi mot ett gemensamt mål som gör varje dag meningsfull – att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap. Kanske är du vår kommande kollega?

Dokumentation

Fördjupa dig i våra rapporter, redovisningar och styrande dokument.

Effektrapport 2021
4 MB
Årsrapport 2021
11 MB