fbpx Hör gärna av dig | Kontakt | Hand in Hand Sweden
Närbild på blöta händer med mörk hy som håller i nysköljda orangea frukterNärbild på blöta händer med mörk hy som håller i nysköljda orangea frukter

Hör av dig!

Kontakt
Hand in Hand Sweden

Norrtullsgatan 6, 5 tr, 113 29 Stockholm, Sverige | Org.nr: 814000-8643 | info@handinhandsweden.se | 08 517 00 890

Secretary General

Stina Götbrink

Insamling/donationer

Head of Fundraising & Partnerships

Magnus Omnell

Fundraising & Partnerships Manager

Ulrika Sundblad

Fundraising & Partnerships Manager

Nils Garcia-Grundström

Fundraising & Partnerships Manager

Linda Lindberg

Fundraising & Partnerships Manager

Patrik Barje

Fundraising & Partnerships Manager

Sara Zachrisson

Fundrasing & Partnerships

Kerstin Samuelson

Fundrasing & Partnerships

Gabriella Ohldin

Fundrasing & Partnerships

Malin Groth

Kommunikation

Head of Communications

Brita Ihre

Digital Communications Manager

Lisa Broberg

Project Manager

Hanna Norman

Programverksamhet

Head of Programmes

Linda Fredricsdotter

Programme Manager

Salomé Oliva

Programme Manager

Frida Lundström

Programme Manager

Jason Vogt

Programme Manager

Magnus Larsson

Monitoring, Evaluation and Learning Manager

Dorcus Adongo

Programme Manager

Shreya Mukherjee

Ekonomi och administration

Head of Finance

Ulrika Allgulander

Project Controller

Anna Lyckeld

Finance, CRM and IT

Frida Ovsiannikow

Styrelse

Sunit Mehrotra – Styrelseordförande

Grundare och VD för kommunikationsbyrån King. Investerare och aktivt styrelsearbete genom det egna investeringsbolaget Hollingworth/Mehrotra. Styrelseledamot i i World Childhood Foundation. Styrelseordförande i Stiftelsen Business Challenge.

David Wiking – Vice styrelseordförande och styrelseledamot

Master of Art. Managementkonsult med fokus på hållbarhet och Agenda 2030, driver företaget We-ness. Tidigare chefsuppdrag på biståndsmyndigheten Sida och vid svenska ambassader. Mångårig erfarenhet av global utveckling och organisationsutveckling.

Anna Benjamin – Styrelseledamot

Civilekonom. Investerare i start-up bolag samt konsult. Bakgrund som controller och affärsutveckling inom retail. Styrelseuppdrag: ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Pegital Investment AB, Woila m fl.

Charlotte Bohman – Styrelseledamot

Civilekonom. Mångårig erfarenhet som marknadschef och VD. Hand in Hand Swedens generalsekreterare från 2008-2017. Hand in Hand Swedens styrelseordförande 2017-2024. Styrelseuppdrag: AMF, Svenskt Näringsliv, Ratio, Sveriges Utrikeshandelsförening samt flera privatägda företag.

Magnus Brännström – Styrelseledamot

Civilekonom och reservofficer, mångårig koncernchef på Oriflame Cosmetics, med verksamhet i över 60 länder och fokus på marknadsföring av sin kosmetik via nätverk av individuella entreprenörer. Idag arbetar Magnus som rådgivare, samt i styrelser för privata företag och ideella organisationer.

Rolf Carlman – Styrelseledamot

Civilingenjör. Verksam inom utvecklingsfrågor sedan 70-talet (UNESCWA, SAREC och Sida). Styrelseuppdrag: ordförande i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

Elisabeth Dahlin – Styrelseledamot

Statsvetetare, exen från Hanois universitet. Generalsekreterare LSU, Sida och Utrikesdepartementet stationerad i Vietnam, Brasilien och Zambia. stf GD Kommerskollegium. Ambassadör, chef för Globalt Ansvar. Generalsekreterare Rädda Barnen, initiativtagare till företaget Centre for Child Rights and Business. Barnombudsman. Fristående debattör, moderator och talare.

Charlotte Österberg – Styrelseledamot

Fil. kand. i Psykologi. Privatpraktiserande samtalsterapeut sedan 15 år, både i Sverige och utlandet. HR-frågor på McKinsey & Company, M2S, 3S. Styrelseuppdrag: Charlotte och Fredriks Stiftelse, World of Näsmark.

Valberedning

Rolf Carlman (sammankallande)

ro.carlman@telia.com

Johan Rådmark

jradmark@gmail.co

Fredrik Hillelson

fredrik.hillelson@novare.se