Närbild på blöta händer med mörk hy som håller i nysköljda orangea frukterNärbild på blöta händer med mörk hy som håller i nysköljda orangea frukter

Hör av dig!

Kontakt
Hand in Hand Sweden

Norrtullsgatan 6, 5 tr, 113 29 Stockholm, Sverige | Org.nr: 814000-8643 | info@handinhandsweden.se | 08 517 00 890

Secretary General

Stina Götbrink

Insamling/donationer

Head of Fundraising & Partnerships

Magnus Omnell

Fundraising & Partnerships Manager

Ulrika Sundblad

Fundraising & Partnerships Manager

Nils Garcia-Grundström

Fundraising & Partnerships Manager

Linda Lindberg

Fundraising & Partnerships Manager

Patrik Barje

Fundraising & Partnerships Manager

Sara Zachrisson

Fundrasing & Partnerships

Kerstin Samuelson

Fundrasing & Partnerships

Gabriella Ohldin

Kommunikation

Head of Communications

Brita Ihre

Digital Communications Manager

Lisa Broberg

Project Manager

Hanna Norman

Programverksamhet

Head of Programmes

Linda Fredricsdotter

Programme Manager

Salomé Oliva

Programme Manager

Frida Lundström

Programme Manager

Jason Vogt

Programme Manager

Katja Frölin

Monitoring, Evaluation and Learning Manager

Dorcus Adongo

Programme Manager

Shreya Mukherjee

Ekonomi och administration

Head of Finance

Ulrika Allgulander

Project Controller

Anna Lyckeld

Finance, CRM and IT

Frida Ovsiannikow

Styrelse

Charlotte Bohman – Styrelseordförande

Civilekonom. Mångårig erfarenhet som marknadschef och VD. Hand in Hand Swedens generalsekreterare från 2008-2017. Styrelseuppdrag: AMF, Svenskt Näringsliv, Ratio, Sveriges Utrikeshandelsförening samt flera privatägda företag.

David Wiking – Styrelseledamot

Master of Art. Managementkonsult med fokus på hållbarhet och Agenda 2030, driver företaget We-ness. Tidigare chefsuppdrag på biståndsmyndigheten Sida och vid svenska ambassader. Mångårig erfarenhet av global utveckling och organisationsutveckling.

Sunit Mehrotra – Styrelseledamot

Civilekonom. Grundare och VD på reklambyrån King Solutions med 30 års erfarenhet från kommunikationsbranschen. Styrelseuppdrag: Social Initiative och Executive Health.

Per Ronnås – Styrelseledamot

Docent, Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomisk utveckling, fattigdomsbekämpning och sysselsättningfrågor har stått i centrum under en karriär med bland annat befattning som chefsekonom vid Sida och sysselsättningsexpert vid ILO. Arbetar sedan pensionen som fristående konsult.

Lennart Grebelius – Styrelseledamot

Mångsysslare inom näringsliv och konst med en bakgrund som familjeföretagare och vd för textil företaget Sätila. Startat och drivit upp ett större fastighetsbestånd i Sverige och London. Riskkapitalist och investerare, social entreprenör samt konstnär.

Anna Benjamin – Styrelseledamot

Civilekonom. Investerare i start-up bolag samt konsult. Bakgrund som controller och affärsutveckling inom retail. Styrelseuppdrag: ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Pegital Investment AB, Woila m fl.

Charlotte Österberg – Styrelseledamot

Fil. kand. i Psykologi. Privatpraktiserande samtalsterapeut sedan 15 år, både i Sverige och utlandet. HR-frågor på McKinsey & Company, M2S, 3S. Styrelseuppdrag: Charlotte och Fredriks Stiftelse, World of Näsmark.

Rolf Carlman – Styrelseledamot

Civilingenjör. Verksam inom utvecklingsfrågor sedan 70-talet (UNESCWA, SAREC och Sida). Styrelseuppdrag: ordförande i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

Veronique Lönnerblad – Styrelseledamot

MBA. Tidigare Generalsekreterare för UNICEF Sverige och medlem i UNICEF:s Global Management Team, rektor för Franska Skolan samt lärare. Styrelseordförande för arbetsgivarorganisationen IDEA, styrelseledamot i Giva Sveriges Etiska Råd för insamling och i Kompis Sverige.

Valberedning

Roger Hällhag (sammankallande)

roger.hallhag@gmail.com

Johan Rådmark

jradmark@gmail.co

Rolf Carlman

ro.carlman@telia.com

Fredrik Hillelson

fredrik.hillelson@novare.se