Vår metod

Fyra steg mot självförsörjning

De allra flesta människor både kan och vill försörja sig och sina familjer, leva värdiga liv och bidra till ett gott samhälle. Det är Hand in Hands uppdrag att göra detta möjligt. Vår arbetsmetod innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans ger människor stöd och verktyg som stärker deras kunskaper, självtillit och försörjningsmöjligheter.

Metoden anpassas utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat. Hela utbildningen kan ta närmare ett år innan medlemmarna i självhjälpsgrupperna är redo att starta sina affärsverksamheter.

Vår metod i fyra steg

Indiska kvinnor studerar i gruppIndiska kvinnor studerar i grupp
STEG 1 Mobilisering i självhjälpsgrupper

Som ett första steg mobiliseras framför allt kvinnor i självhjälpsgrupper. Dessa grupper fungerar som en mötesplats, nätverk och plattform för organisering och lärande. Medlemmarna definierar egna mål, inleder ett gemensamt sparande och beviljar lån inom gruppen. Gruppen spelar en viktig roll för den sociala gemenskapen. Här får entreprenörerna också utbildning om bland annat mänskliga rättigheter, demokratiska processer, jämställdhet, hälsa, miljö- och klimatutmaningar samt barns rätt till utbildning.

Man och kvinna läser ett papper.Man och kvinna läser ett papper.
STEG 2 Utbildning och träning i entreprenörskap

Entreprenörerna tränas i grundläggande affärskunskaper som företagsekonomi, bokföring, marknadsföring samt hur de kan utnyttja digitala verktyg och plattformar. De får stöd i produktutveckling, hur de kan avancera i värdekedjan och kunskap om hur marknadens mekanismer fungerar.

Händer utbyter pengar.Händer utbyter pengar.
STEG 3 Tillgång till mikrokrediter

Hand in Hand uppmuntrar till sparande och lån inom gruppen. Vi kan även erbjuda små lån från Hand in Hands egna mikrokreditfonder eller länka entreprenörerna till seriösa externa mikrokreditinstitut för att mobilisera kapital till investeringar i företagets tillväxt.

Svart kvinna serverar kaffe.Svart kvinna serverar kaffe.
STEG 4 Expansion och värdekedjor

För att de små företagen ska kunna utvecklas, arbetar Hand in Hand även med att stärka värdekedjorna. Det innebär bl a att hitta leverantörer, kunder och därmed förbättra entreprenörernas position på marknaden.

Vi skapar förändring

Våra insatser bidrar till en kedja av förändring hos de individer och grupper vi arbetar med och i de samhällen vi verkar. Våra insatser bygger styrka på såväl individ- som gruppnivå vilket bidrar till ökad egenmakt, motståndskraftiga hushåll och ökat inflytande i lokalsamhället vilket in sin tur bidrar till en minskad fattigdom.