Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny
Vår metod

Fyra steg mot självförsörjning

De allra flesta människor både kan och vill försörja sig och sina familjer, leva värdiga liv och bidra till ett gott samhälle. Det är Hand in Hands uppdrag att göra detta möjligt. Vår arbetsmetod innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans ger människor stöd och verktyg som stärker deras kunskaper, självtillit och försörjningsmöjligheter.

Metoden anpassas utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat. Hela utbildningen kan ta närmare ett år innan medlemmarna i självhjälpsgrupperna är redo att starta sina affärsverksamheter.

Vår metod i fyra steg

STEG 1 Mobilisering i självhjälpsgrupper

Som ett första steg i vår metod mobiliserar vi framför allt kvinnor i självhjälpsgrupper. Där får de lära sig om gruppdynamik samt vikten av att spara och hålla en budget. Vid behov utbildar vi dem även i att läsa, skriva och räkna. En självhjälpsgrupp består av ungefär 20 medlemmar och tillsammans påbörjar de ett gemensamt sparande. I grupperna skapas en viktig social gemenskap där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma och tydliga mål.

STEG 2 Utbildning och träning i entreprenörskap

Deltagarna utbildas i bland annat entreprenörskap, bokföring och marknadsföring. I gruppen analyseras deltagarnas möjliga branscher och inriktningar. Därefter fokuserar insatsen på hur man startar och driver en verksamhet. Här utbildas deltagarna även i kvinnors rättigheter, klimatförändringar och hållbart företagande.

STEG 3 Finansiering och verktyg

Nästa steg fokuserar på att få mikroföretagen stabila och lönsamma. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar vi dem till seriösa institut för mikrolån för att investera i till exempel boskap, transportmedel eller maskiner. Lånen får enbart användas för investeringar i affärsverksamheten och återbetalningsgraden är nära 100 procent.

STEG 4 Expansion och värdekedjor

När företaget är i gång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Om företaget vill nå utanför sin lokala marknad ställs högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi hjälper företagen att bygga resurser för expansion utanför sin traditionella marknad. Vi hjälper också grupper av företag att tillsammans introducera sina produkter på nya marknader.

Så skapar vår metod förändring

Hand in Hand bidrar till en kedja av förändring hos de individer och grupper vi arbetar med och i de samhällen vi verkar. Våra insatser bygger styrka på såväl individ- som gruppnivå vilket bidrar till ökad ekonomisk egenmakt och motståndskraftiga hushåll. Detta i sin tur bidrar till en minskad fattigdom och ökad levnadsstandard.