Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny
Samarbete över hav och mellan kontinenter

Waves of Change

Alla världens havsområden hänger samman – och därmed alla vi människor också. Vi delar vårt beroende av haven – vårt ursprung, våra lungor, vår föda och vår framtid. Och nu behöver haven vår hjälp. Nu krävs en våg av förändring. Projektet Waves of Change kraftsamlar över oceanen – från Kenyas till Indiens stränder och vidare till Sverige, tillsammans med fiskare, bönder och andra kustboende – i en fråga som berör oss alla på den blå planeten.

Med en unik metod adresserar vi två av vår tids stora utmaningar samtidigt – nedskräpningen i hav och kustområden samt fattigdom och utsatthet hos de miljoner människor som lever här. I Waves of Change tar Håll Sverige Rent och Hand in Hand vidare erfarenheter från samverkan i Kenya och Indien till en helt ny nivå och angelägenhet. Det kommer att skapa resultat på lång och kort sikt – lokalt i Sverige och globalt i världshavet. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet har en praktisk inriktning – skräp förvandlas till värde av innovativa entreprenörer som skapar försörjning och bättre miljö och hälsa. Projektet bidrar således direkt till FN:s hållbara utvecklingsmål:

1; Ingen fattigdom, 3; Hälsa och välbefinnande, 5; Jämställdhet, 12; Hållbar konsumtion och produktion, 13; Bekämpa klimatförändringen, 14; Hav och marina resurser samt 17; Genomförande och globalt partnerskap.