“Äntligen har vi möjlighet att tjäna egna pengar”

Varför cirkulär ekonomi?

Länder med stor fattigdom och hög arbetslöshet delar ofta en annan utmaning – problem med nedskräpning och bristfällig avfallshantering. Ofta saknas fungerande infrastruktur och resurser att hantera avfall, vilket leder till negativa effekter på såväl miljö, hälsa som ekonomi.

Hand in Hand satsar därför på flera insatser om stärker den cirkulära ekonomins tre grundläggande principer – reducera, återanvända, återvinna.

Projekten bidrar till bättre avfallshantering och skapar hälsosamma, hållbara samhällen och en renare miljö genom ”gröna jobb” – många gräsrotsentreprenörer kan precis om Mrs Sudha, stärka sin inkomst genom att bli en den av den växande cirkulära ekonomin.

Våra insatser samordnar dialog mellan flera involverade sektorer; näringslivet, myndigheter, akademin, civilsamhället och miljösektorn.

Exempel på projekt:

Waves of Change

Environment as Business

CLOCC India

Bli månadsgivare

Som Entreprenörsfadder bidrar du till att en dag lämna över en sundare och mer rättvis planet. Ditt engagemang gör skillnad året om!

Det får du tillbaka

✔︎ En fin foto- och receptbok som välkomstgåva

✔︎ Inspirerande nyhetsbrev som visar effekten av ditt engagemang

✔︎ Ett digitalt fadderintyg

✔︎ Delaktighet i en motiverad gemenskap som förändrar världen ihop!

Anmäl dig här >>