Får småskaliga entreprenörer att blomstra

Bloom, Buzz & Business

Kvinna vid solros

Honung och solrosor är mycket värdefulla var för sig – och helt magiska tillsammans! Bloom, buzz & business är ett innovativt projekt som kombinerar solrosodling och honungsproduktion.

Vi bistår småskaliga jordbruksentreprenörer att skapa sig en stabilare försörjning samtidigt som den biologiska mångfalden stärks. Målet med projektet är att småböndernas företag ska bli mer hållbara, lönsamma och motståndskraftiga.

Förväntade resultat

✔ Förbättrade försörjningsmöjligheter genom att:

  • 2280 mikroföretag startas/stärks
  • 2964 jobb startas/stärks

✔ 40% ökad inkomst för entreprenörerna

✔ Nio nätverksorganisationer som driver affärsutveckling och stöttar entreprenörerna

✔ Starkare kopplingar till marknader för insatsvaror och avsättning

✔ 40% av entreprenörerna har tillgång till krediter

✔ Kvinnor inkluderas i beslut som rör hemmet och lokalsamhället.

Skalning och långsiktig hållbarhet

Bloom, buzz and business är en utveckling av två tidigare pilotprojekt med fokus på entreprenörskap och biodling, respektive entreprenörskap inom solrosodling.

Vi tar nu vidare vad vi lärt oss och skalar upp vår ambition genom att kombinera entreprenörskap inom de två ömsesidigt förstärkande värdekedjorna.

Läs mer – ladda ner en pdf

Bloom, Buzz & Business Swe.
4 MB
Bloom, Buzz & Business Eng
5 MB

Bidra till projektet

Bloom, Buzz & Business är hållbar fattigdomsbekämpning när den är som bäst. Var med och stöd småskaliga entreprenörer att blomstra i Kenya!

Som givare får du en regelbunden dokumentation om hur projektet framskrider samt en slutrapport. Du får också foton och berättelser från några av projektets deltagare.

90konto logo