Minska fattigdomen genom cirkulärt företagande

Waste to profit

Waste to Profit är ett ambitiöst och innovativt projekt som syftar till att minska fattigdom samtidigt som det tar sig an nedskräpning och bristfällig hantering av avfall. Med projektet skapar vi nya, gröna jobb inom den cirkulära ekonomin.

Vi stärker försörjningsförmågan hos nästan 7000 småskaliga entreprenörer, samtidigt som vi förbättrar människors livsmiljö längs Kenyas kust. Projektet bidrar till att bygga hälsosamma, jämställda och hållbara samhällen.

Förväntade resultat

✔ 6 940 personer genomgår entreprenörsutbildning

✔ 4 200 mikroföretag startas

✔ 5 460 jobb skapas

✔ Minst 70 % av mikroföretagen arbetar inom värdekedjan för avfall

✔ Ökad inkomst för personer som tjänar under 1 USD per dag till 3.2 USD per dag

✔ Ökad inkomst från 3.2 USD till 8 USD per dag för entreprenörer med särskild potential att utveckla sina företag

✔ Ökad motståndskraft, lönsamhet och skalbarhet i företagen

✔ Nya och stärkta värdekedjor inom avfall

✔ Kvinnor, män och unga har kunskap om och förmåga att utkräva sina mänskliga rättigheter

✔ Förbättrad hälsa hos entreprenörerna

Koppling till de Globala Hållbarhetsmålen

I detta projekt fokuserar vi främst på 7 av de 17 Globala Hållbarhetsmålen

Mål 1
Ingen fattigdom
Mål 3
God hälsa och välbefinnande
Mål 5
Jämställdhet
Mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11
Hållbara städer och samhällen
Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13
Bekämpa klimatförändringar

Läs mer – ladda ner en pdf

Waste to profit Swe.
4 MB
Waste to profit Eng.
5 MB

Bidra till projektet

Vi måste alla hjälpas åt att nå de Globala Hållbarhetsmålen och det finns en fantastisk potential till mer hållbara samhällen hos innovativa, lokala och småskaliga entreprenörer.

Var med på resan till ett renare och mer hälsosamt liv för människor i Kenya genom att stötta driftiga entreprenörer i Mombasa och Kilifi.

90konto logo