Laal – en nybliven krokusexpert

Afghansk kvinna på torrt fält med krokusodling
Hur fungerar entreprenörsträningen?

Hand in Hands projekt utgår alltid från vårt kärnprogram som genomförs i fyra integrerade steg. Inom vissa insatser adderas ett visst tematiskt område till kärnprogrammet, och i det projekt som Laal deltar är saffransodlingens speciella förutsättningar ett genomgående tema.

  1. Social mobilisering i självhjälpsgrupper: Dessa grupper fungerar som en mötesplats, nätverk och plattform för demokratisk process samt för sparande och lärande.
  2. Utbildning i entreprenörskap och företagande: Entreprenörerna tränas i grundläggande affärskunskaper som företagsekonomi, bokföring, marknadsföring, digitala verktyg och plattformar samt får stöd i produktutveckling, hur de kan avancera i värdekedjan och hantera marknadens mekanismer. I projektet The Red Gold, där Laal deltar, har ett särskilt fokus i utbildningen legat på de specifika kunskaper som krävs för att lyckas med saffransodling.
  3. Tillgång till mikrokrediter: Hand in Hand uppmuntrar till sparande och lån inom gruppen. Vi kan erbjuda små lån eller länka entreprenörerna till andra mikrolåneinstitut för att mobilisera kapital till investeringar i företagets tillväxt.
  4. Tillgång till bättre inköps- och avsättningsmarknader: För att de små företagen ska kunna utvecklas, arbetar Hand in Hand även med att stärka länkarna till leverantörer och kunder för att därmed förbättra entreprenörernas position på marknaden. I The Red Gold stöttar vi projektdeltagarna genom hela värdekedjan så att bönderna får bra betalt för saffranet av seriösa uppköpare.
Bli månadsgivare

Som Entreprenörsfadder bidrar du till att en dag lämna över en sundare och mer rättvis planet. Ditt engagemang gör skillnad året om!

Det får du tillbaka

✔︎ En fin foto- och receptbok som välkomstgåva

✔︎ Inspirerande nyhetsbrev som visar effekten av ditt engagemang

✔︎ Ett digitalt fadderintyg

✔︎ Delaktighet i en motiverad gemenskap som förändrar världen ihop!

Anmäl dig här >>