The Red Gold

Framgångar och utmaningar i The Red Gold

Hittills uppnådda resultat

Trots svårigheter har projektet varit framgångsrikt och vi kan med stolthet visa de resultat som uppnåddes under 2023.

  • 2 400 projektdeltagare tränade inom hållbar saffransproduktion och miljövänligt jordbruk
  • Nära 750 000 kvm brukad jordbruksmark
  • 140 kg saffran producerat efter andra skörden
  • Ca 11 procent genomsnittlig inkomstökning
  • 75 procent av kvinnorna deltar i hushållens beslutsfattande
  • 5 saffranskooperativ bildade, länkade till uppköpare för att underlätta tillträde till värdekedjan