För kvinnors socioekonomiska och hållbara utveckling i Rajasthan, Indien

Rise up Women!

Projektet Rise up Women! som startade i maj 2019 och pågår till och med april 2024,  genomförs i Rajasthan, Indien. Delstaten har i jämförelse med andra delar av landet haft en förhållandevis god ekonomisk tillväxt men emellertid har inte kvinnors socioekonomiska status utvecklats i samma takt.

Projektet syftar till att höja kapaciteten hos marginaliserade kvinnor på landsbygden via organisering i självhjälpsgrupper, inom ramen för ett utbildningsprogram. I programmet ingår bland annat kapacitetsuppbyggnad om hur självhjälpsgrupper kan bildas och gruppledning. Vidare är målet att utöka affärskompetensen och den finansiella kompetensen.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet fokuserar på FNs hållbara utvecklingsmål 5; Jämställdhet, och eftersom projektet riktar sig till marginaliserade kvinnor finns det även ett fokus mot utvecklingsmål 10; Minskad ojämlikhet. På ett övergripande plan är även utvecklingsmål 1; Ingen fattigdom i fokus eftersom syftet med projektet är att långsiktigt främja kvinnors försörjningsmöjligheter ekonomiskt och hållbart.

Utvärdering

Utvärderingen visar på tydliga förändringar sedan projektet startade. Kreditvärdigheten och möjligheterna att ta lån förbättrades avsevärt. Projektet har även haft positiv inverkan på människors hälsa och mildrat effekterna av restriktioner i samband med Covid 19.