Shakuntalas möjligheter ökar med varje steg hon tar