Rise Up Women – Utvärdering av projektet i halvtid

Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor i Rajasthan, Indien

Rise up Women!

Målet med projektet är att mobilisera och organisera fattiga kvinnor på landsbygden och främja etablering av småföretag och därmed ge dessa kvinnor en egen inkomst som tillskott till hushållet. De nya entreprenörerna ges utbildning i företagande och kunskap om dess möjligheter och risker. Projektet genomförs från 1 maj 2019 till 30 april 2024 i två distrikt i Rajasthan, Udaipur och Sirohi.

Inom projektet organiseras kvinnorna i olika nätverk, vilket ger dem en plattform för att diskutera gemensamma frågor och att hävda sina rättigheter.

Läs mer >>