Haven hänger samman & vi hör ihop

Haven hänger samman & vi hör ihop

Den 1 juli 2020 startar projektet Waves of Change, ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Hand in Hand som förenar fattigdomsbekämpning med miljövård. I Indien och Kenya kommer 4000 mikroföretag att startas inom återbruk och återvinning, samtidigt som 100 000 ton plast rensas från soptippar, stränder och kustområden. Projektet genomförs tack vare Svenska Postkodlotteriets ”drömfond”.

Alla världens havsområden hänger samman – och därmed alla vi människor också. Vi delar vårt beroende av haven – vårt ursprung, våra lungor, vår föda och vår framtid. Och nu behöver haven vår hjälp. Nu krävs en våg av förändring. Projektet Waves of Change kraftsamlar över oceanen – från Kenyas till Indiens stränder och vidare till Sverige, tillsammans med fiskare, bönder och andra kustboende – i en fråga som berör oss alla på den blå planeten.

Sverige och världen

Med en unik metod adresserar vi två av vår tids stora utmaningar samtidigt – nedskräpningen i hav och kustområden samt fattigdom och utsatthet hos de miljoner människor som lever här. I Waves of Change tar Håll Sverige Rent och Hand in Hand vidare erfarenheter från samverkan i Kenya och Indien till en helt ny nivå och angelägenhet. Det kommer att skapa resultat på lång och kort sikt – lokalt i Sverige och globalt i världshavet.

Från dröm till verklighet

Indiska oceanen anses vara världens största ”soptipp” för plastavfall

Bakgrund

Indiska oceanen utgör 15 % av jordens yta och många länder har kust mot det stora havet. Havet anses också vara världens största ”soptipp” för plastavfall – enligt vissa uträkningar dumpas här upp emot 15 miljoner ton plast varje år! Forskning visar att det kommer finnas mer plast än fisk i haven och att 99 procent av alla sjöfåglar kommer ha ätit plast år 2050.

Mindre än en femtedel av världens plast återvinns globalt. Plast bidrar direkt till att accelerera klimatkrisen genom att öka utsläppen av växthusgaser, och orsakar massutrotning av arter, gigantiska plastöar i världshaven och hälsoproblem för de hundratals miljoner människor som lever i kustområden. Människor som arbetar med avfallshantering har ofta en låg status och lever i stor utsatthet i samhällets bottenskikt.

Två länder med kust mot Indiska oceanen är Indien och Kenya. Mycket skiljer dem åt, men de delar också utmaningar: enorm nedskräpning längs kust och i hav, samt utbredd fattigdom och hög arbetslöshet. I vårt gemensamma drömprojekt Waves of Change mobiliserar vi på båda sidor oceanen och blir en del av lösningen. Projektet kommer både bidra till att rena kuster och hav från skräp och plast, men också skapa jobbtillfällen och försörjningsmöjligheter inom den växande återvinningsindustrin.

Håll Sverige rent och Hand in Hand har tillsammans byggt en stark modell i projektländerna där långsiktigt hållbara modeller för återvinning utvecklats

Partnerskap

Håll Sverige Rent och Hand in Hand har tillsammans byggt en stark modell i projektländerna där långsiktigt hållbara modeller för återvinning utvecklats. Håll Sverige Rent vill i detta nya projekt ta partnerskapet till nästa nivå, där Håll Sverige Rents expertis inom koordinering och påverkansarbete mot myndigheter och civilsamhälle kan leda Hand in Hands arbete in i beslutsfattarnas rum och upp på gräsrötternas dagliga agenda. Partnerskapet bygger på en stabil grund av gott samarbete och borgar för en förstärkning av organisationernas arbete inom avfallshanteringen.

Innovativa angreppssätt

Innovativa angreppssätt

Vi skapar ett unikt samarbete över hav och mellan kontinenter! Quintuple Helix-modellen appliceras för ett brett deltagande. Modellen samordnar dialog och utveckling med fem samhällssektorer: akademiska institutioner, företag, myndigheter, civila samhället och miljösektorn. Vi utnyttjar vårt globala nätverk genom att kombinera de erfarenheter och metoder som framgångsrikt har utvecklats i Kenya och Indien för att skapa maximal effekt i projektområdet. Håll Sverige Rent kommer att integrera lärdomar från Waves of Change in i det dagliga arbetet med svenska kommuner och skolor.

Projektets huvudmål

Projektets huvudmål

  • Öka målgruppens försörjningsmöjligheter genom att skapa minst 5 000 småskaliga företag och 8 000 jobb, framförallt inom återvinning och avfallshantering, som bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt
  • Öka medvetenheten om konsekvenserna av plastavfall i marina områden och minska nedskräpningen av kustområdena genom samarbeten med lokala fiskare specifikt och samhällen i stort

  • Öka andelen plast som återvinns eller återanvänds

  • Förändra synen på människor som arbetar med återvinning och avfallshantering i Kenya och Indien

  • Skapa erfarenhetsutbyte mellan Kenya, Indien och Sverige, där akademiska institutioner, företag, myndigheter, civila samhället och miljösektorn från respektive land kan koordineras och utveckla sina hållbarhetsstrategier

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Projektet har en praktisk inriktning – skräp förvandlas till värde av innovativa entreprenörer som skapar försörjning och bättre miljö och hälsa. Projektet bidrar således direkt till FN:s hållbara utvecklingsmål 1 – Ingen fattigdom, 3 – Hälsa och välbefinnande, 5 – Jämställdhet, 12 – Hållbar konsumtion och produktion, 13 – Bekämpa klimatförändringen, 14 – Hav och marina resurser samt 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Mer om Waves of Change