Byprojekt

Byprojekt

Hand in Hands Byprojekt innebär en fokuserad satsning på stöd till egenföretagande, ekonomisk egenmakt och hållbar utveckling i en hel by. Under 2,5 år bildas flera självhjälpsgrupper och omkring 100 till 200 företag startas eller stärks, som i sin tur leder till ännu fler jobb. Vi hjälper byborna att ta vara på sin egen förmåga och byns potential samt förser dem med kunskap och kapacitet för att själva kunna förbättra sina livsvillkor.

Våra byprojekt finansieras av både privatpersoner och företag, som under projektperioden får regelbunden rapportering och även möjlighet att besöka byn i fråga.

Övriga projekt

Övriga projekt

Många av våra projekt möjliggörs tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska PostkodLotteriet, Läkarmissionen, Forum Syd och Radiohjälpen.

Dessa projekt berör, liksom Byprojekten, ett eller flera av våra arbetsområden: entreprenörskap, miljö, demokrati, hälsa och barns utbildning.

Ett urval av sådana projekt finner du nedan.

Waves of Change - för en hållbar framtid i Indien, Kenya och Sverige

Waves of Change är ett projektsamarbete mellan Håll Sverige Rent och Hand in Hand som förenar fattigdomsbekämpning med miljövård. Den gemensamma visionen är en framtid utan plast i världshaven! Projektet genomförs tack vare ett bidrag på 22,9 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriets ”drömfond” som emottogs 2019.

Läs mer om Waves of Change här >>

Utvalda projekt - Kenya

Utvalda projekt - Indien

Utvalda projekt - Zimbabwe

Berättelser från verkligheten

Berättelser från verkligheten

Läs case