fbpx Entreprenörskap och digital inkludering | Hand in Hand Sweden
Hållbart entreprenörskap och digital inkludering

Youth Empowerment

Tanzanias svaga ekonomiska tillväxt och svårigheten att få en anställning, gör alternativa försörjningsmöjligheter nödvändiga. Många av framtidens arbeten kräver också kunskaper och förmågor inom exempelvis hållbarhet och digitalisering, områden där den nuvarande utbildningen ofta brister.

Det här innovativa projektet förbereder ungdomar i Tanzania för framtiden. Genom entreprenörsträning, kunskap om grönt företagande och ökad digital kompetens, kommer de att vara bättre rustade efter sin utbildning att skapa sig en hållbar försörjning och bidra till landets utveckling.

Förväntade resultat

✔ 1 665 studenter har kunskap om hållbart och klimatanpassat entreprenörskap

✔ 1 165 hållbara mikroföretag startas

✔ Inkomster ökar med 30 %

✔ Ökat intresse för företagande och hållbart entreprenörskap

✔ Ökad användning av IT och digitala verktyg för att stärka mikroföretag, hitta jobb, bidra till den lokala ekonomin och delta i samhället

✔ Bidra till ett mer jämställt samhälle

✔ Stärkt framtidstro

Koppling till de Globala Hållbarhetsmålen

I detta projekt fokuserar vi främst på fem av de 17 Globala Hållbarhetsmålen

Mål 1
Ingen fattigdom
Mål 5
Jämställdhet
Mål 8
Ekonomisk tillväxt
Mål 9
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 13
Bekämpa klimatförändringarna

Läs mer – ladda ner en pdf

Youth empowerment Swe.
5 MB
Youth empowerment Eng.
5 MB

Bidra till projektet

Tanzania behöver en ny generation av digitaliserade, hållbara entreprenörer. Nu kan du vara med – vi ser fram emot en dialog! och stötta denna viktiga satsning!

90konto logo