Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny
Hållbart entreprenörskap och digital inkludering

Youth Empowerment

Tanzanias svaga ekonomiska tillväxt och svårigheten att få en anställning, gör alternativa försörjningsmöjligheter nödvändiga. Många av framtidens arbeten kräver också kunskaper och förmågor inom exempelvis hållbarhet och digitalisering, områden där den nuvarande utbildningen ofta brister.

Detta projekt är designat för att ge ungdomar möjlighet att möta sin framtid med efterfrågad kunskap och stärkt självförtroende. Genom att de under sin utbildning får en ökad förståelse för eget företagande, digital kompetens och hållbart entreprenörskap, är de bättre rustade att kunna försörja sig efter skoltiden.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet fokuserar främst på tre av de globala hållbarhetsmålen:

1; Ingen fattigdom, 5; Jämställdhet, 9; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Eco-Entrepreneurship Clubs

Inom ramen för projektet kommer vi att mobilisera ungdomarna i så kallade Eco-Entrepreneurship Clubs om 30 elever i varje, där de kommer att få sin träning i hållbart entreprenörskap och digitala verktyg. Utbildningen kommer att fokusera på hur denna kunskap kan omsättas i deras vardagsmiljö och till konkreta affärsverksamheter, vilket bidrar med viktiga livskunskaper som hjälper ungdomarna att navigera i en osäker framtid. Färdigheter som problemlösning, lagarbete, samt att lära sig att acceptera misslyckande är en del av processen.

Läs mer om projektet

Youth empowerment
692 KB

Bidra till projektet

Vi söker finansiering till detta prioriterade projekt och hoppas på ditt eller ditt företags stöd.

90konto logo