Hälsoutbildning i Indien ledde till ökat välmående och stärkt status