För minskad förekomst av barnarbete i Indien

Preventing exploitation promoting education

Hand in Hand har över två decenniers erfarenhet av att arbeta med barn i Indien. Projektet Preventing exploitation promoting education (PEPE), finansierat av Radiohjälpen genom Musikhjälpen, bygger på Hand in Hand Indias flaggskepp “Child Labor Elimination Programme” som hittills skapat över 1 100 barnarbetsfria byar i Indien (juli 2022).

Övergripande mål är att minska förekomsten av barnarbete och vända den återigen ökande trenden i utsatta, avlägsna områden i Tamil Nadu, Indien. Främst ska arbetande barn ges möjlighet att återgå till skolan, men även övergripande kunskaps- och kapacitetsstärkande insatser för vuxna ingår i projektet då läs- och skrivkunnigheten ofta är låg i de områden projektet ska implementeras.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Utdelning från Radiohjälpen

Projektet tilldelas 4 miljoner kronor och är ett av de projekt som beviljas av Radiohjälpen från insamlingen Musikhjälpen 2021.

Mottaget: 4 000 000 kr