Vinterfors Invest blir ny huvudpartner

Utbildningsmöte utomhus med lokala kvinnor i gröna tröjor lyssnar till föredrag.
Bloom, Buzz & Business

Projektet Bloom, Buzz & Business är en nyskapande satsning som syftar till att bekämpa fattigdom genom att träna småskaliga jordbruksentreprenörer i Kenya. Med en unik kombination av bi- och solrosodling skapar vi hållbara företag som bidrar till ekonomisk tillväxt och ökad biologisk mångfald.

Läs mer!