“Finansiering av de Globala målen är en nyckelfråga”

Tillsammans mot en hållbar framtid

Hand in Hands arbete med att bekämpa fattigdom bidrar direkt eller indirekt till de flesta av målen för hållbar utveckling. Ett speciellt fokus riktas till sex av de sjutton målen.

Läs mer >>