Blogg

Ni är framtiden

Hand in Hand och de globala hållbarhetsmålen

Hand in Hands arbete med att bekämpa fattigdom bidrar direkt eller indirekt till de flesta av målen för hållbar utveckling. Ett speciellt fokus riktas till nio av de sjutton målen.

Läs mer >>