Hållbart entreprenörskap slår rot i Kenya

En närbild av en person som håller solrosfrön i handen, bredvid en mogen solrosblomma.
Koppling till de Globala Hållbarhetsmålen

I detta projekt fokuserar vi främst på fem av de 17 Globala Hållbarhetsmålen.

Mål 1; Ingen fattigdom, Mål 5; Jämställdhet, Mål 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 13; Bekämpa klimatförändringar och Mål 15; Ekosystem och biologisk mångfald.