En investering med skräp i fokus

Två kvinnor framför Kenya-information på väggen, representerar projektet Waste to Profit.
Erfarenhet och goda resultat – nu tar vi nästa steg!

Hand in Hand Sweden har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med småskaligt företagande inom avfallshantering och cirkulär ekonomi i Indien och Kenya. Vi har mobiliserat tusentals fattiga människor som fått kunskap om de möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder för småskaliga entreprenörer genom till exempel återvinning och återbruk. Vi har engagerat lokalsamhällen mot nedskräpning, och arbetat med lokala myndigheter och organisationer för att stärka de system och strukturer som krävs för att hantering av avfall ska fungera.

Med Waste to Profit skalar vi upp, tar med oss kompetens och lärdomar till i vårt hittills mest ambitiösa projekt inom cirkulär ekonomi!

Läs mer om projektet här.