Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny
Bli Partnerföretag

Ge fler människor möjlighet att skapa sig en inkomst

Med valfri summa från 150 000 kronor per år bidrar ert företag till att utsatta människor, via utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån, kan starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten från företagen kan de förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

Välj att investera i ett av våra prioriterade projekt listande nedan, eller skänk en generell gåva längst ner på denna sida. Alla partnerföretag får ett digitalt kommunikationskit på både svenska och engelska.

Prioriterade projekt

Pandemi, matbrist och ett krig som får priset på livsviktiga basvaror att skjuta i höjden slår just nu direkt mot de allra fattigaste på andra sidan jordklotet. Försörjningsfrågan har blivit akut för allt fler. Project Sunflower ger kenyanska småbönder möjlighet att både uthärda en skenande inflation och försörja sig utan att äventyra framtida generationers försörjning och välbefinnande.

Detta projekt fokuserar på att stödja ambitiösa entreprenörer som är redo att ta nästa steg. Vi ska utöka kunskapen om marknad och ekonomi, stötta dem att skala sina företag samt förbättra tillgången till kapital. En viktig del är en ökad förståelse för olika digitala affärslösningar och plattformar. Fokus är främst på kvinnor och unga som riskerar att hamna efter i en mycket snabb digital utveckling.

År 2020 sammanföll en svår torka med covid-19- pandemin, vilket slog dubbelt hårt mot redan utsatta familjer i Kenya. Målet med BEE – for honey and money är att både bekämpa fattigdom och stärka biologisk mångfald. Projektet kommer att kombinera vår beprövade entreprenörskapsträning med utbildning i modern biodling och honungsproduktion.

Youth Empowerment är designat för att ge ungdomar i Tanzania möjlighet att möta sin framtid med efterfrågad kunskap och stärkt självförtroende. Genom att de under sin utbildning får en ökad förståelse för eget företagande, digital kompetens och hållbart entreprenörskap, är de bättre rustade att kunna försörja sig efter skoltiden.

Generell gåva

Kommunikationskit till alla partnerföretag!

Utöver vårt digitala nyhetsbrev får ni ett fint diplom att hänga upp som en bekräftelse på ert engagemang samt ett digitalt kommunikationskit på både svenska och engelska. Om ni önskar kommer vi gärna till ert företag för att berätta om samarbetet för anställda.

Observera att bekräftelsemail/donationsunderlag ibland hamnar i skräpposten.

90konto logo