Bli Partnerföretag

Stöd en hel by

Er investering

420 000 kronor per byprojekt

Kontakta oss

magnus.omnell@handinhandsweden.se

Tfn. 070 – 111 01 18

Mer om Byprojekten

Läs mer om vad det innebär att bli partnerföretag och investera i ett byprojekt genom att ladda ner informationsblad.

Om Byprojekt i Kenya
3 MB
Om Byprojekt i Indien
8 MB

Det får ni tillbaka

Framför allt: ett genomtänkt och långsiktigt CSR-engagemang under 2,5 år!

  • – Möjlighet att besöka byn två gånger
  • – Löpande återrapportering med resultat och fina bilder att dela med kunder och anställda
  • – Hand in Hands medverkan vid olika, av er arrangerade, event
  • – Två digitala kommunikationspaket, varav ett framtaget till jul
90konto logo

Våra partnerföretag