Mod och kapacitet – förbättrade ekonomiska förutsättningar