En levande handling

När du skriver ett testamente kan du vara säker på att dina tillgångar fördelas som du själv vill. Dessutom underlättar du för anhöriga. Ett testamente bör ses som en levande handling som kan förändras under livets gång, inte som något du skriver under livets slutskede.

Det är enkelt att upprätta ett testamente. Det svåra brukar vara att komma igång. Här har vi sammanställt information, vanliga frågor och enkla mallar. Du är förstås alltid välkommen kontakta Hand in Hand på 08-517 00 890 eller via mail till info@handinhandsweden.se

På denna sida

Så använder Hand in Hand din gåva

Om du väljer att skriva in Hand in Hand i ditt testamente, kommer din gåva att användas för att stärka, stödja och utbilda fler kvinnor och unga som lever i utsatthet i de länder vi verkar. Genom att skriva in Hand in Hand i ditt testamente bidrar du till kvinnors entreprenörskap, barns möjlighet till fullföljd skolgång och hela familjers förbättrade livskvalitet och framtidsutsikter.

Så här går det till i korthet:

 • Skriv Hand in Hands fullständiga juridiska namn ”Föreningen Hand in Hand Sweden” i ditt testamente och ange organisationsnummer 814000-8643
 • Om du inte vet det exakta beloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”X % av mitt kvarlåtenskap ska gå till Föreningen Hand in Hand Sweden”. Du kan även välja att testamentera en fastighet, bostadsrätt, fonder och aktier.

Bra att känna till

 • Du kan alltid upphäva eller ändra testamentet genom att skriva ett nytt och riva det gamla
 • Du kan skriva ditt testamente själv
 • Du måste inte följa en särskild mall
 • Testamentet behöver inte registreras någonstans
 • Testamentet måste förvaras i sin originalform

Då behövs ett testamente

 • När du vill ändra arvsordningen
 • När du vill testamentera alla eller delar av dina tillgångar till ideella ändamål eller till en specifik person
 • När du vill upprätta villkor för arvtagaren
 • När du inte har legala arvingar och inte vill att hela din kvarlåtenskap ska tillfalla Allmänna Arvsfonden
Utan testamente

Utan testamente

 • Gäller de allmänna arvslagarna och vem som ärver styrs av arvsordningen
 • Gäller olika regler för om du till exempel är gift, har barn från tidigare äktenskap, lever i ett samboförhållande eller kanske helt saknar arvingar.

Hos Skatteverket kan du se vad som gäller för just dig.

Att upprätta ett testamente

Du behöver inte, men vi rekommenderar att du samråder med en jurist eller begravningsbyrå vid upprättande av testamente. Du kan också kontakta Hand in Hand på 08-517 00 890 eller via mail till info@handinhandsweden.se om du vill prata med oss personligen.

Vad kan testamenteras till Hand in Hand?

Välj mellan att testamentera hela eller en viss procent av din kvarlåtenskap till oss, alternativt ett bestämt belopp eller ett specifikt föremål, värdepapper eller fastighet som vi sedan omsätter till pengar.

Observera att Hand in Hand, som ideell organisation, är vinstskattebefriade. Om du önskar skänka en fastighet och/eller värdepapper till oss – skänk dessa i sin helhet och låt oss sälja istället för att skriva att de först ska säljas och att vinsten ska gå till oss. I det senare fallet behöver nämligen dödsboet betala vinstskatt innan gåvan kommer Hand in Hand tillgodo, vilket gör den mindre värd än nödvändigt.

Testamentera i tre enkla steg

 • Ladda ner och skriv ut vår testamentsmall
 • Skriv ditt testamente och underteckna
 • Bevittna testamentet

Checklista – testamentera till Hand in Hand

 • Var tydlig – lämna inget utrymme för tolkningar
 • Öronmärk inte gåvan
 • Ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp
 • Låt oss sälja fast egendom, för att öka gåvans värde
 • Ange vårt organisationsnummer 814000–8643
 • Berätta om din gåva så att vi kan tacka dig!

Mallar och dokument

Här kommer du inom kort att kunna ladda ner och skriva ut färdiga mallar, broschyrer och liknande som kan vara till hjälp då du upprättar ett testamente.