Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Testamentsgåva

Låt din personliga vilja leva vidare

Ett testamente bör ses som en levande handling som kan förändras under livets gång, inte som något du skriver under livets slutskede. Det är enkelt att upprätta ett testamente. Det svåra brukar vara att komma igång.

Bra att känna till

 • Du kan alltid upphäva eller ändra testamentet genom att skriva ett nytt och riva det gamla
 • Du kan skriva ditt testamente själv
 • Du måste inte följa en särskild mall
 • Testamentet behöver inte registreras någonstans
 • Testamentet måste förvaras i sin originalform

Då behövs ett testamente

 • När du vill ändra arvsordningen
 • När du vill testamentera alla eller delar av dina tillgångar till ideella ändamål eller till en specifik person
 • När du vill upprätta villkor för arvtagaren
 • När du inte har legala arvingar och inte vill att hela din kvarlåtenskap ska tillfalla Allmänna Arvsfonden

Testamentera till Hand in Hand

Skriv Hand in Hands fullständiga juridiska namn ”Föreningen Hand in Hand Sweden” i ditt testamente och ange organisationsnummer 814000-8643. Om du inte vet det exakta beloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”X % av mitt kvarlåtenskap ska gå till Föreningen Hand in Hand Sweden”. Du kan även välja att testamentera en fastighet, bostadsrätt, fonder och aktier.

Tänk på detta

Var tydlig – lämna inget utrymme för tolkningar

Öronmärk inte gåvan – ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp

Låt oss sälja fast egendom, för att öka gåvans värde

Ange vårt organisationsnummer 814000–8643

Berätta om din gåva så att vi kan tacka dig!

Så använder Hand in Hand din gåva

Om du väljer att skriva in Hand in Hand i ditt testamente, kommer din gåva att användas för att stärka, stödja och utbilda fler kvinnor och unga som lever i utsatthet i de länder vi verkar. Genom att skriva in Hand in Hand i ditt testamente bidrar du till kvinnors entreprenörskap, barns möjlighet till fullföljd skolgång och hela familjers förbättrade livskvalitet och framtidsutsikter.

Vanliga frågor och svar

Det kan kännas svårt och krångligt att skriva ett testamente, men det är faktiskt ganska enkelt gjort. Du behöver inte, men vi rekommenderar att du samråder med en jurist eller begravningsbyrå vid upprättande av testamente. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om testamentsgåvor.

 • Välj mellan att testamentera hela eller en viss procent av din kvarlåtenskap till oss, alternativt ett bestämt belopp eller ett specifikt föremål, värdepapper eller fastighet som vi sedan omsätter till pengar. Observera att Hand in Hand, som ideell organisation, är vinstskattebefriade. Om du önskar skänka en fastighet och/eller värdepapper till oss – skänk dessa i sin helhet och låt oss sälja istället för att skriva att de först ska säljas och att vinsten ska gå till oss. I det senare fallet behöver nämligen dödsboet betala vinstskatt innan gåvan kommer Hand in Hand tillgodo, vilket gör den mindre värd än nödvändigt.

 • Utan ett testamente gäller de allmänna arvslagarna och vem som ärver styrs av arvsordningen Olika regler gäller för om du till exempel är gift, har barn från tidigare äktenskap, lever i ett samboförhållande eller kanske helt saknar arvingar. Hos Skatteverket kan du se vad som gäller för just dig.

 • Testamentet gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av den som har skrivit det.

 • Två personer (ej arvtagare eller släktingar) måste bevittna och skriva under testamentet för att det ska vara giltigt.