För minskad fattigdom, ökad jämställdhet och förbättrad demokrati

Womens rights build strong communities

Projektet genomförs i delstaterna Rajasthan och Tamil Nadu i Indien samt i Kajiado- Nairobi County i Kenya. Projektets målgrupp i de två länderna befinner sig i situationer präglade av fattigdom, utsatthet och könsbaserad diskriminering. I båda länderna utbildas kvinnor i lägre grad än män.

I Rajasthan är endast 52 procent av kvinnorna läskunniga – en av de lägsta nivåerna av kvinnlig läskunnighet i Indien – medan nivån för mäns läskunnighet ligger på 79 procent. I Kajiado går endast 10 procent av unga flickor i gymnasiet på grund av tidiga tonårsäktenskap och/eller oväntade graviditeter.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

På ett övergripande plan är utvecklingsmål 1; Ingen fattigdom i fokus då syftet med projektet är att långsiktigt främja försörjningsmöjligheterna för särskilt utsatta grupper av kvinnor. Vidare finns ett fokus på utvecklingsmål 5; Jämställdhet eftersom projektet huvudsakligen riktar sig till kvinnor som rättighetsbärare. Andra mål som berörs är 3; Hälsa och välbefinnande, 4; utbildning för alla, 8; arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10; Minskad ojämlikhet och till mål 16; Fredliga och inkluderande samhällen.