Acceleratorprogram med digital spets

Next step

Detta projekt fokuserar på att stödja ambitiösa entreprenörer som är redo att ta nästa steg. Vi ska utöka deras kunskap om marknad och ekonomi, stötta dem att skala upp sina företag samt förbättra tillgången till kapital.

En viktig del är en ökad förståelse för digitala affärslösningar och plattformar. Fokus är främst på kvinnor och unga som riskerar att hamna efter i en mycket snabb digital utveckling.

Förändringen vi vill se

✔ Ökad lönsamhet och hållbarhet hos företagen

✔ Uppväxling från sårbara gräsrotsentreprenörer till stabila småföretagare

✔ Ökad ekonomisk trygghet gör att företagen kan växa, anställa fler och bidra till samhällsutvecklingen

✔ Ökade nettoinkomster med cirka 100 USD/månad i företagen

✔ Stärkt motståndskraft hos företagen att stå emot kriser

✔ Stärkt social och ekonomisk egenmakt hos kvinnor och unga entreprenörer

✔ 1 000 projektdeltagare tränade i digitala plattformar och verktyg

✔ 1 000 deltagare har tillgång till finansiella tjänster

Koppling till de Globala Hållbarhetsmålen

I detta projekt fokuserar vi främst på fyra av de 17 Globala Hållbarhetsmålen

Mål 1
Ingen fattigdom
Mål 4
God utbildning för alla
Mål 5
Jämställdhet
Mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Läs mer – ladda ner en pdf

Next step Swe.
3 MB
Next step Eng.
3 MB

Bidra till projektet

Var med och bli en del av förändringen i Kenya! Genom att stötta ambitiösa entreprenörer kan deras företag utvecklas och växa – så att fler kvinnor och unga kenyaner kan anställas. Ett effektivt och hållbart sätt att bidra till fattigdomsbekämpning och ett bättre liv för tusentals kenyaner.

90konto logo