En holistisk satsning på Zimbabwes ungdom

Motivated and Entrepreneurial Youth

Zimbabwe genomgår en mycket omfattande ekonomisk kris som drabbar större delen av befolkningen, och där ungdomar är en av de mest sårbara grupperna. Alltför många saknar stöd, kunskap och utbildning för att kunna känna hopp.

Projektet adresserar några av fattigdomens verkliga orsaker; bristen på jobb och bräcklig hälsa, och investerar i en ny generation zimbabwier genom att skapa förutsättningar för dem att återfå framtidstro, försörja sig och leva hälsosamma och värdiga liv.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Huvudsakliga komponenter
  • Motivationsträning
  • Kunskap kring hälsofrågor
  • Utbildning i entreprenörskap
Målgrupp
  • Ungdomar som går i skolan (15-18 år)
  • Unga som inte går i skolan (18-35 år)

Skolungdomarna tränas inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Utvärdering

De tre komponenterna – entreprenörskap, motivation och hälsa – har visat sig på ett effektivt sätt komplettera varandra. Alla ungdomar som deltog i projektets första fas har nu små företag som börjat ge inkomster. Flera av de ungdomar som inte startade egna företag fick jobb i andras verksamheter.