fbpx Stöd för småföretagare i Zimbabwe | Hand in Hand Sweden
Stöd för fler än 12 000 småföretagare

Job Creation Program

Krisen i Zimbabwe har pågått i årtionden och dessvärre finns det inget i nuläget som tyder på att några större förbättringar kommer ske inom en snar framtid. Den pandemiska kris som drabbat oss globalt har för landet inneburit ännu större påfrestningar som spänner över flera dimensioner- ekonomiska, sociala och miljörelaterade, vilket kommer drabba den fattigaste delen av befolkningen i Zimbabwe allra värst.

Hand in Hands projekt för jobbskapande ”Job creation program” utgör organisationens kärnverksamhet i landet och bygger på den egna modellen för social och ekonomisk utveckling, social mobilisering, utveckling av marknadsförbindelser, företagarutbildning samt tillgång till mikrofinanser. Projektets nya fas startade 2020, pågår fram till 2024 och finansieras av Postkodlotteriet.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

På ett övergripande plan är utvecklingsmål 1; Ingen fattigdom i fokus då syftet med projektet är att långsiktigt främja försörjningsmöjligheterna för särskilt utsatta grupper. Vidare finns ett fokus på utvecklingsmål 5; Jämställdhet eftersom projektet huvudsakligen riktar sig till kvinnor (och ungdomar).