fbpx Minskad fattigdom på landsbygden i Kenya | Hand in Hand Sweden
För minskad fattigdom på den Kenyanska landsbygden

Enterprise Development for Rural Families in Kenya

Programnmet Enterprise Development for Rural Families in Kenya (EDRF III Ext) har genomförts i olika programfaser sedan 2010 för att bidra till minskad fattigdom på landsbygden i Kenya genom att stötta och stärka deltagarna samt träna dem i entreprenörskap.

Nuvarande förlängning av programmet löper mellan 2021 och 2024 och är ett partnerskap mellan svenska ambassaden i Kenya (Sida), Hand in Hand Eastern Africa och Hand in Hand Sweden. Målgruppen är 22 000 marginaliserade kvinnor (56%), män (14%) och ungdomar (30%).

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet fokuserar på fem av de globala hållbarhetsmålen:

1; Ingen fattigdom, 2; Ingen hunger, 5; Jämställdhet, 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 15; Ekosystem och biologisk mångfald.