För minskad fattigdom på den Kenyanska landsbygden

Enterprise Development for Rural Families in Kenya

Programnmet Enterprise Development for Rural Families in Kenya (EDRF III Ext) har genomförts i olika programfaser sedan 2010 för att bidra till minskad fattigdom på landsbygden i Kenya genom att stötta och stärka deltagarna samt träna dem i entreprenörskap.

Nuvarande förlängning av programmet löper mellan 2021 och 2024 och är ett partnerskap mellan svenska ambassaden i Kenya (Sida), Hand in Hand Eastern Africa och Hand in Hand Sweden. Målgruppen är 22 000 marginaliserade kvinnor (56%), män (14%) och ungdomar (30%).

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet fokuserar på fem av de globala hållbarhetsmålen:

1; Ingen fattigdom, 2; Ingen hunger, 5; Jämställdhet, 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 15; Ekosystem och biologisk mångfald.