Pollinatörer och entreprenörer för en hållbar framtid i Kenya

BEE for honey and money

I Kenya har tillståndet för ekosystemet förvärrats och klimatförändringarnas effekter är en realitet för miljoner småbönder. År 2020 sammanföll en svår torka med covid-19- pandemin, vilket slog dubbelt hårt mot redan utsatta familjer.

Målet med BEE – for honey and money är att både bekämpa fattigdom och stärka biologisk mångfald. Projektet kommer att kombinera vår beprövade entreprenörskapsträning med utbildning i modern biodling och honungsproduktion.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet fokuserar på fem av de globala hållbarhetsmålen:

1; Ingen fattigdom, 2; Ingen hunger, 5; Jämställdhet, 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 15; Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om projektet

BEE for honey and money SV
4 MB
BEE for honey and money ENG
4 MB