Vi skapar jobb

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då de nya jobben komma ifrån? På Hand in Hand tror vi att lösningen är små familjeägda företag där entreprenörskap och individens egen handlingskraft får fritt utlopp. På så sätt kan hela familjers situation förändras.

Vi utbildar och tränar främst kvinnor och unga i självhjälpsgrupper med fokus på entreprenörskap. Detta resulterar i stärkta och nystartade företag, som genererar arbetstillfällen och jobb. Entreprenörerna kan förbättra sina livsvillkor, deras familjer kan äta sig mätta och barnen kan gå i skolan. Vi är övertygade om att både vilja och förmåga finns hos individen och med rätt stöd kan och vill människor själva ansvara för sina egna liv. Stolthet, självkänsla och framtidstro är svårt att mäta, men ger en synlig effekt varje dag!

Med fokus på kvinnor och unga

Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, och män bara omkring 30 %. När kvinnor får en höjd ekonomisk och social status, påverkas både familjen och samhället positivt. Barnen går i skolan, hälsan förbättras och kvinnor får själva makt över sina liv. Situationen i södra Afrika med en kraftigt växande, ung befolkning där majoriteten saknar arbete, gör att vi här ökar våra insatser hos den unga gruppen. I Afrika deltar därför främst kvinnor, men även män, i våra projekt.