EY Entrepreneur Of The Year

EY Entrepreneur Of The Year

Inför EY Entrepreneur Of The Year 2021 förenas Hand in Hand och EY i ett samarbete som grundar sig i en gemensam tro på entreprenörskapet som en avgörande kraft för att stärka individer och samhällen. 

EY arrangerar årligen utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i drygt 60 länder. Syftet är att synliggöra entreprenörer regionalt, nationellt och internationellt och öka intresset för entreprenörskap. Utmärkelsen ska även inspirera morgondagens entreprenörer.

Hand in Hand kommer att delta vid de sex svenska regionsfinalerna och slutligen vid den stora nationella finalen i Stockholm.

Väl på plats kommer Hand in Hand att dela berättelser och utmaningar från de entreprenörer utbildade av Hand in Hand i Kenya, Indien, Zimbabwe och Afghanistan. Syftet är att synliggöra ett globalt perspektiv med förhoppningen att fler svenska entreprenörer ska se effekten av Hand in Hands arbetsmodell och vilja engagera sig i fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap.

Datum för höstens regionsfinaler samt den stora finalen i Januari 2022

–          2 nov: Norrköping

–          4 nov: Örebro

–          11 nov: Göteborg

–          15 nov: Malmö

–          19 nov: Stockholm

–          2 dec: Skellefteå 

–          20 jan: Stockholm Stadshuset