Di Jämställt Näringsliv

Som Hållbarhetspartner till Näringslivets Mäktigaste Kvinna och till Business 50/50, får vi ännu ett viktigt sammanhang att lyfta det vi mest av allt brinner för: entreprenörskap som långsiktig, hållbar och effektiv fattigdomsbekämpning.

Vi delar Di Jämställt Näringslivs vilja att vara en pådrivande kraft för att stärka jämställdheten och skapa framgångsrika företag. Då entreprenörskap och företagande stärker både individer och samhällen, vill vi även inkludera kvinnor i resten av världen. Hand in Hand arbetar med 90% kvinnor i vår utbildning och coachning. Vi vet att det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom är att satsa på kvinnorna. Då prioriteras hälsofrågor och barnens utbildning, kvinnorna får stärkt respekt, stolthet och makt över sitt liv och sin framtid – vilket leder till att hela det lokala samhället utvecklas.

I spåren av pandemin har kvinnor drabbats extra hårt och miljoner små entreprenörer kämpar för sin överlevnad. Vi är med för att lyfta frågan – men också för att vi behöver finansiellt stöd för att fortsätta vårt viktiga arbete. Vi ser fram emot många möten med framgångsrika företagare.

Tack Di Jämställt Näringsliv för att vi får vara med!

Tidigare samarbeten

Dagens industri har sedan flera år arbetat med Hand in Hand och på olika sätt bidragit till och uppmärksammat vårt arbete, inte minst i samband med Di Gasell, där Hand in Hand deltagit på träffarna runt om i Sverige sedan 2015.

Di Gasells och Hand in Hands gemensamma kampanj Stadskampen genomfördes under hösten 2019. Publiken på de åtta orter där Gasellturnén stannade skänkte pengar och tävlade samtidigt om titeln Sveriges mest generösa stad.