Hand in Hand medverkar på Business Arena

Hand in Hand medverkar på Business Arena

Fastighetsnytt Förlags AB ger bland annat ut den branschledande tidningen Fastighetsnytt och anordnar kongressen Business Arena, Nordens största mötesplats för fastighetsbranschen. Tack vare samarbetet och vårt deltagande på kongressen Business Arena, kan Hand in Hand visa på värdet av ett samhällsengagemang på ett globalt plan.