Bonnier News Local

Bonnier News Local

Bonnier News Local är Sveriges ledande lokala mediekoncern och omfattar mer än 40 varumärken som levererar lokala nyheter genom dagstidningar, nyhetssajter, appar och gratistidningar.

Genom vårt samarbete når vi nya målgrupper runt om i Sverige via ett 40-tal titlar – från Sydsvenskan i söder till Örnsköldsviks Allehanda i norr. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap, där vi ömsesidigt stöttar och berikar varandras varumärken.