En säker väg ut ur barnarbete

Istället för en fri och utvecklande barndom i skolan tvingas många barn in i arbete från tidig ålder. Den främsta anledningen är fattigdom, familjen behöver de små inkomster barnen kan tjäna för att kunna försörja sig.  Hand in Hand arbetar aktivt för att bryta fattigdomsspiralen genom att uppmuntra och möjliggöra utbildning för marginaliserade och utsatta barn genom CLEP. Vi vet att barn som får gå i skolan har bättre förutsättningar för att kunna ta sig ur fattigdomen.

Bakgrund

Trots en ljus utveckling med minskad fattigdom och ökad livslängd står Indiens miljardbefolkning fortfarande inför stora utmaningar. Många individer lever under utsatta förhållanden. De familjer som är hårdast drabbade har inte råd att ge sina barn en fullständig skolgång och många föräldrar ser inte värdet av en utbildning. Istället måste barnen arbeta för att hjälpa till att försörja familjen. Detta mönster leder till att både analfabetism och fattigdom går i arv.

CLEP är ett av Hand in Hands tidiga initiativ för att skapa barnarbetsfria byar och främja varje barns rätt att gå i skolan. Genom utbildning kan Indiens unga befolkning tillsammans ta sig ur fattigdomens bojor.

Hand in Hand ser till att nå ut till de familjer som har det svårt och stöttar deras barns väg tillbaka till skolan. Detta sker genom bland annat läxläsningshjälp, övergångsskolor, internatskolor och utbildning av volontärer. Sedan 2004 har Hand in Hand bidragit till att 1142 indiska byar i Indien nu är fria från barnarbete och att över 330 000 barn har fått tillgång, eller återgått, till skolan (siffror från 2020).

RSTC – internatskolor med individanpassad utbildning

En del barn som vi kommer i kontakt med har gått miste om flera års utbildning och behöver extra stöd för att nå sina jämnårigas kunskaper innan de återgår till den reguljära skolan. För dessa barn har Hand in Hand upprättat internatskolor med individanpassad utbildning, så kallade RSTCs (Residential Special Training Centres).

Internatskolorna riktar sig till barn i åldrarna 6-14 år som kommer från väldigt utsatta och fattiga förhållanden och aldrig eller endast sporadiskt gått i skolan. Barnen får bo på internatskolorna helt gratis under en period (vanligtvis 18-24 månader) i syfte att ta igen den skolgång de gått miste om. Under vistelsen får barnen specialanpassad undervisning för att, när de läst ikapp åren de missat, skrivas in i den reguljära skolan för att fortsätta sina studier. Utöver den teoretiska undervisningen ligger fokus på att förbättra barnens psykiska och fysiska välmående. Aktiviteter som till exempel yoga, dans, musik och drama anordnas för barnen i syfte att utveckla deras individuella talanger och, framförallt, för att ge dem möjlighet att vara just barn.

I nuläget (2020) driver Hand in Hand åtta internatskolor i Indien med plats för drygt 500 barn. Vi fortsätter att följa de här barnen även efter att de slutat på internatskolan för att se till att de slutför sin reguljära skolgång och har det bra hemma. Men behovet är större än så. Fortfarande finns det barn som arbetar, barn som misshandlas, barn i slaveri. Dessa barn har rätt till ett värdigt liv och en ljus framtid. Dessa barn måste vi hjälpa!

Programmets huvudmål

Programmets huvudmål

Bidra till att utrota barnarbete och möjliggöra en fullständig skolgång för barn i Indien. Genom att stötta barnen in i skolan skänka dem en rikare barndom och större möjligheter att ta sig ur fattigdom.

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Utbildning är en mänsklig rättighet. FN:s globala hållbarhetsmål nummer 4 deklarerar ”god utbildning för alla”. Det vill säga, innan 2030, skall alla barn världen över säkerställas en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalité. Genom CLEP-programmet arbetar Hand in Hand aktivt för att detta mål ska bli verklighet.              

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad