Utvärdering och lärande

Med flera miljoner startade jobb i verksamhetsländerna vet vi att våra insatser gör skillnad. Men för att hela tiden förbättra vårt arbete behöver vi insikt i och kunskap om vilka hållbara effekter och förändringar vi bidrar till. Hur påverkas individen, familjerna och hela samhällen socialt, miljö- och jämställdhetsmässigt?

Inom MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) arbetar vi dagligen med att utveckla organisationens effekt-, analys- och utvärderingsarbete. Vi gör det i nära samarbete med våra partnerorganisationer utifrån varje lands unika kontext, specifika utmaningar och förutsättningar.

Ta del av våra utvärderingar!